spoelwaterpomp

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)spoelwaterpomp
Definitie (nl)pomp voor het toevoeren van spoelwater
Afkortingswp
BronNCS
Synoniem (nl)bandspoelpomp
Begin geldigheid2016-01-12
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
spoelwaterpompCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Spoelwaterpomp (Domeinwaarde)Gerelateerdspoelwaterpomp
RDF.jpg
Aquo history.png