bodemgebruikswaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bodemgebruikswaarde
Definitie (nl)concentratie van een stof in sediment, grond of grondwater die geldt als functiegerichte saneringsdoelstelling voor verontreinigingen van voor 1987 en als functiegerichte kwaliteitseis voor het aanbrengen van leeflagen.
Toelichting (nl)Door daarnaast de gewenste dikte en de constructie van de leeflaag vast te leggen wordt een duurzame oplossing gecreëerd, die controleerbaar en handhaafbaar is. Bij sanering en beheer zijn de BGW's de kwaliteitsdoelstelling voor de bovengrond. Het kabinetsstandpunt 'Beleidsvernieuwing bodemsanering' geeft aan dat bij ernstige en urgente gevallen van bodemverontreiniging de BGW's direct dienen te worden bereikt via het saneringspoor.
AfkortingBGW
Bronwww.helpdeskwater.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemgebruikswaardeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png