cas-nr.

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)cas-nr.
Definitie (nl)een codering van de stof die herkenning mogelijk maakt van identieke stoffen met verschillende handelsnamen.
Toelichting (nl)CAS is een afkorting van Chemical Abstracts Service registry number.
AfkortingCAS
BronVeilig werken bij bemonstering, RWS, 1994
Label (en)Chemistry Abstract Service registry number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
cas-nr.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png