kadastrale gemeentecode

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kadastrale gemeentecode
Definitie (nl)de officiële aanduiding van een kadastrale gemeente volgens de Dienst van het kadaster en de Openbare Registers, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit.
Toelichting (nl)Er dient gebruik te worden gemaakt van de codering die bekend staat als AKR-codelijst.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kadastrale gemeentecodeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png