som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van 3PAKs bestaat uit: antraceen(120-12-7), benzo(ghi)fluorantheen(203-12-3) en fluoreen(86-73-7).
Toelichting (nl)volgens de beleidsmatige waarde (BMW) normering van de Vlaamse vlarebo toetsing
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Begin geldigheid2021/10/12
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2110-0009
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png