Eigenschap:URL domeintabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
URL domeintabel
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 3 pages using this property.
C
domeintabel/ChemischestofObject  +
G
domeintabel/Grootheid  +
T
domeintabel/Typering  +