Eigenschap:Synoniem (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een alternatieve aanduiding (Nederlandstalig), een synoniem hebben (skos:altLabel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
(
N
S
strategische m.e.r.  +
a
aalwant  +
aalgoot  +
anti-fouling  +
oplegger  +
afmeervoorziening  +
KOHIER  +
kegel  +
moerasgas  +
mantel  +
levenloos  +
geodetische nauwkeurigheid  +, geografische nauwkeurigheid  +
achtergrondconcentratie  +
loogbindend vermogen  +, zuurheid  +, baseverbruik  +
beluchtingstank  +, carrousel  +, pasveersloot  +,
predikaat  +
volwassen dier  +
boezemgebied  +