Eigenschap:SDN Eenheid

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Mapping van Seadatanet eenheden uit tabel P61
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 5 pages using this property.
c
ULCM  +
m
MGPL  +, UMGL  +
p
UPCT  +