Eigenschap:Publieksvriendelijke toelichting

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Publieksvriendelijke toelichting (minder formeel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
a
plek waar je voor bepaalde tijd een vaartuig kunt aanmeren  +
water van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen  +
water van het ene naar het andere oppervlaktewater wegbrengen of laten wegstromen  +
regel die bepaalt wat zonder vergunning is toegestaan  +
b
deel van het strand vlak bij de duinen, dat hoger is gemaakt zodat strandpaviljoens er kunnen staan  +
een plan waarin staat hoe de gemeente afvalwater en neerslag inzamelt en afvoert  +
document waarin het waterschap de ligging, afmetingen, constructie en staat van onderhoud van waterstaatswerken bijhoudt  +
alles waarmee de grond beplant is  +
gewassen met water besproeien  +
gebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen  +
berm aan de landzijde van de dijk om te voorkomen dat de dijk verzwakt  +
zo hoog moet het boezemwater staan ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil)  +
overdekte steiger voor de stalling van kleine vaartuigen  +
constructie van hout, steen of ander materiaal, inclusief de installaties die daarbij horen  +
grondwater pompen uit de grond of uit bouwputten  +
schuine kant van de dijk aan de waterzijde  +
d
verhoging van aarde in een watergang die water tegenhoudt  +
verticale platen naast elkaar in de grond om grond of water tegen te houden  +
combinatie van breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel  +
waterafvoer om grondwaterstand te verlagen of te verhogen  +