Eigenschap:Naam Nederlands

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Slobeend  +
Selderij  +
Zilversmelt  +
C
Korrelganzenvoet  +
Rotsduif  +
E
Naaldwaterbies  +
K
Kaukasische dwerggrondel  +
L
Graslathyrus  +
Coloradokever  +
Sprinkhaanzanger  +
Waterteunisbloem  +
M
Veldparelmoervlinder  +
O
Westelijke Blonde Tapuit  +
P
Smalle weegbree  +
Grootoorvleermuis  +
Japanse bamboe  +
Groot laddermos  +
Q
Amerikaanse eik  +
R
Akkerkers  +