Eigenschap:Link nieuwsbericht

Type eigenschap
:
URL
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Als dit item gevuld wordt hoeven de overige teksten niet gevuld worden en wordt alleen deze link in het nieuwsoverzicht getoond. Daarmee kunnen we ook een extern nieuwsbericht opnemen zonder de tekst hoeven over te nemen en direct te navigeren naar deze pagina.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: