Eigenschap:Korte samenvatting

Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De statussen 'Historisch (H)' en 'Gepubliceerd (G)' bij begrippen en domeinwaarden worden aangepast.  +
Afgelopen periode hebben de expertgroepen (EG's) en technische werkgroepen (TW's) advies uitgebracht over de ingediende wijzigingsvoorstellen voor de Aquo update 2021-12.  +
De komende maanden organiseren wij diverse Aquo-sessies online. Lees verder voor meer informatie.  +
De Aquo-update van 2021-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op de Aquo-Wiki.  +
De Aquo-update van 2022-06 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op de Aquo Wiki.  +
B
Het basismodel geo-informatie geeft regels voor het eenduidig beschrijven, uitwisselen en online publiceren van geo-informatie en vormt de basis van onderliggende sectorale informatiemodellen. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van informatiemodellen en ketensamenwerking (samenhang tussen verschillende NEN-normen) was een herziening van de norm nodig.  +
De wijzigingen in de domeintabellen en begrippen zijn in de update 2021-06 doorgevoerd in zowel de Aquo Wiki als in de oude systemen: Aquo-DS en Aquo-lex. Dit was de laatste keer dat we wijzigingen in de oude systemen hebben doorgevoerd.  +
Waterdata uniform beschikbaar stellen aan gebruikers. Daar werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan met het programma Beschikbaar Maken Waterdata (BMW).  +
C
Sinds kort halen we [https://www.aquo.nl/index.php/Id-007eeff8-1925-4b30-97d2-611d631702d7 CAS nummers] op bij SciFinder. SciFinder is de organisatie die CAS nummers voor chemische stoffen uitgeeft en daarmee dus de bron. Voordelen voor u als gebruiker zijn:  +
D
De Aquo-update van 2023-06 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op de Aquo Wiki.  +
Digitale Delta API Community wordt groter en evenwichtiger.  +
Wij nodigen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat van harte uit om deel te nemen aan de Digitale Delta API (DD API) community.  +
G
In de Aquo Wiki stond een aantal fouten in de metadata. Deze hebben we gecorrigeerd in de Aquo-update 2021-06.  +
H
In de nummering van de waarnemingssoorten (WNS) en de ID’s ervan is een fout gemaakt.  +
I
In 2022 organiseren we wederom introductiesessies op de Aquo-standaard. En wel op 31 januari, 11 april en 12 september.  +
K
Inhoudelijke masterclasses en de presentatie van de intentie overeenkomst API Strategie tijdens het Kennisplatform API's  +
L
Sinds enige tijd neemt het aantal aanvragen voor waarnemingssoorten (WNS-en) behoorlijk toe. Dit baart ons als Informatiehuis Water (IHW) zorgen, omdat:  +
Op data.overheid.nl kunt u sinds enige tijd de Impact story van de Aquo-standaard lezen.  +
N
Met de Aquo update 2021-12 is de naamgeving van de “parameterlijsten” veranderd in “Hulplijsten gegevensuitwisseling”.  +
S
Als alles volgens plan verloopt voeren we het weekend van 11 december een grote structuurverandering door op de Aquo Wiki voor het onderdeel Begrippen.  +