Eigenschap:ImvertorId

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Uniek identificatienummer.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
B3778DAC-F35E-4375-AFC0-9D910492E6F9  +
AE21286C-DED5-4a2f-B43E-738BD149E800  +
016a64f7-037f-409d-8ba1-1c7f30726ac0  +
016a64f7-037f-409d-8ba1-1c7f30726ac0  +
7310262a-d5d4-454a-a57e-fa832e78a195  +
7310262a-d5d4-454a-a57e-fa832e78a195  +
0b940479-e58d-42a1-bb52-619e9e57656d  +
7675af20-3bdf-4505-93d2-92b7c46825d7  +
777818a1-f7f0-4f74-913c-96980ed8ce15  +
b763be41-d952-46ea-9fe1-0d67844ada0d  +
95907c22-dbe7-45b8-9948-85dc8a51f80f  +
95907c22-dbe7-45b8-9948-85dc8a51f80f  +
b763be41-d952-46ea-9fe1-0d67844ada0d  +
0b940479-e58d-42a1-bb52-619e9e57656d  +
777818a1-f7f0-4f74-913c-96980ed8ce15  +
7675af20-3bdf-4505-93d2-92b7c46825d7  +
12f97eab-c734-47d2-8072-69f8e296779f  +
12f97eab-c734-47d2-8072-69f8e296779f  +
311EF770-4FD4-43b7-9590-0AA9B8D37F06  +
3AD1B7A7-C11B-4f4a-885A-C3EBBA0C4844  +