Eigenschap:Bron

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Verwijzing naar (externe) bron die (bijna) overeenkomt (hoeft niet exact hetzelfde) (skos:closeMatch)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Wijk, J van der, Taal van het Water  +
1
Delta wateren  +
Dienst Hydrografie van Defensie; BPRW  +
Dienst Hydrografie van Defensie  +
Dienst Hydrografie van Defensie  +
STOWa rapport 2008-6: Verkenning Geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI’s  +
SUF-OW  +
HYDRA  +
SUF-OW  +
SUF-OW  +
HYDRA  +
SUF-OW  +
SUF-OW  +
SUF-OW  +
SUF-OW  +