Domeintabellen

Hier onder staat de lijst met de domeintabellen, voor alle 137 van de totaal 267 domeintabellen, zie Categorie:Domeintabellen


IM Metingen (56)

DomeintabelToelichting (nl)
Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsmethode
Bemonsteringssoort
BiologischKenmerk
Biotaxon
BodemlaagBodemkenmerken
BodemlaagBodemkenmerkenGradatie
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprong
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatie
BodemlaagType
Bodemsoort
BodemsoortMediaan
CertificeringsCode
Compartiment
Conserveringsmiddel
Eenheid
Geslacht
GrindGehalte
Hoedanigheid
J_of_N
Juistheidsoordeel
Kansverdeling
KenmerkBodemlaag
KenmerkMonstername
Kleur
Kleursterkte
Kwaliteitsoordeel
LabopdrachtStatus
LimietsymboolReferentie
LocatietypeWaardeBepaling
MateriaalMonsterVerpakking
MeetObjectSoort
Meetapparaat
Meetinstantie
MonsterType
MonsterVerpakking
MonsterVoorbehandeling
Monsterbewerkingsmethode
OliewaterReactieMate
Onderzoekssoort
Orgaan
OrganischeStofGehalte
Parameter
RelatedObservationRollen
RelatedSamplingFeatureRollen
RelatedSubjectRollen
RolBetrokkene
Staat
StatistischeParameter
ValidationScore
ValidationSteps
Waardebepalingsmethode
WaardebepalingstechniekDe gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde.

Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd.

NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.
Waardebewerkingsmethode
WaarnemingReeksType
Waterbeheerder

IMWA Kern (1)

IMWA Kunstwerken (1)

IMWA Normen (13)

IMWA Waterveiligheid (2)

afvalwaterzuiveringsbeheer (22)

DomeintabelToelichting (nl)
Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsmethode
Compartiment
Conserveringsmiddel
Eenheid
Hoedanigheid
HoofdtaakEen bestuurlijk programma in de afvalwaterketen resulteert in een aantal producten die moeten bijdragen aan maatschappelijk gewenste effecten. Een programma wordt vertaald in productlijnen.
InstrumentcodeDe naam en nummering van een instrument wordt afgeleid van het soort instrument, de laatste 4 of 5 cijfers van de instrumentcode en het medium waarin gemeten wordt. Waneer dit niet voldoende duidelijkheid geeft, dan wordt achter het medium de naam, en eventueel het nummer, van het onderdeel toegevoegd waarin of aan het instrument zich bevindt.
Kwaliteitsoordeel
Normgroep
Normkader
Onderzoekssoort
Parameter
Processen_RWZI
Processen_SVI
Processen_transportstelsel
Productlijn
Waardebepalingsmethode
WaardebepalingstechniekDe gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde.

Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd.

NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.
Waardebewerkingsmethode
WaterAssetFunctienaam
Waterbeheerder

belastingheffing (3)

bodembeheer (17)

calamiteitenzorg (2)

drinkwaterbeheer (12)

DomeintabelToelichting (nl)
Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsmethode
Compartiment
Conserveringsmiddel
Eenheid
Hoedanigheid
Kwaliteitsoordeel
Normgroep
Parameter
Waardebepalingsmethode
WaardebepalingstechniekDe gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde.

Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd.

NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.
Waardebewerkingsmethode

ecologie (1)

grondwaterbeheer (18)

DomeintabelToelichting (nl)
Bemonsteringsmethode
ClassificatieKRWGW
Compartiment
Conserveringsmiddel
Eenheid
Hoedanigheid
Juistheidsoordeel
JuistheidsoordeelProcedure
KRWMaatregeltype
KRWStroomgebieden
Kwaliteitsoordeel
Normgroep
Normkader
Parameter
Waardebepalingsmethode
WaardebepalingstechniekDe gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde.

Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd.

NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.
Waardebewerkingsmethode
Waterbeheerder

relatiebeheer (3)

rioleringsbeheer (5)

vaarwegbeheer (3)

vergunningverlening (4)

waterbodembeheer (29)

waterkeringbeheer (15)

watersysteembeheer kwaliteit (30)

DomeintabelToelichting (nl)
Bemonsteringsapparaat
Bemonsteringsmethode
BiologischKenmerk
Biotaxon
ClassificatieCIW
ClassificatieKRWGW
ClassificatieKRWbiologischOW
ClassificatieKRWchemischOW
Compartiment
Conserveringsmiddel
Eenheid
Hoedanigheid
KRWMaatregeltype
KRWSleutelTypeMaatregel
KRWStatus
KRWStroomgebieden
KRWWatertype
Kwaliteitsoordeel
LimietsymboolReferentie
Meetinstantie
Monsterbewerkingsmethode
Normgroep
Normkader
Onderzoekssoort
Orgaan
Parameter
Waardebepalingsmethode
WaardebepalingstechniekDe gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde.

Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd.

NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.
Waardebewerkingsmethode
Waterbeheerder

watersysteembeheer kwantiteit (13)

waterveiligheid (4)

wegenbeheer (2)