Objecttype Waterkeringsectie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als lijn. GM_Curve 0..1
typeWaterkeringsectie Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie. WaterkeringsectieType 1..1
afstandBegin Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. REAL 1..1
afstandEinde Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. REAL 1..1
lengte Lengte van een waterkeringsectie. REAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkeringsectie [1..*] onderdeelVan Vakindeling [1..1]

Faalanalyse [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1]

Generalisaties
Waterkeringsectie is een generalisatie van DeelvakDefinitie: Grootste gemene deelvak op basis van verschillende vakindelingen van alle betrokken faalmechanismen.
Specialisaties


Toelichting