Aquo gebruikersoverleg

Het Aquo gebruikersoverleg heeft als doel het IHW te adviseren over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard. Daarnaast is het een vertegenwoordiging van de Aquo-gemeenschap.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Algemene problemen en behoeften gericht op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van de Aquo-standaard;
  • Erkende problemen en behoeften, door minimaal de helft van het gebruikersoverleg, rondom technische en informele afspraken;
  • Algemene communicatie over de Aquo-standaard;
  • Procedures voor het beheer van de Aquo-standaard;
  • Het voortraject van grote wijzigingsvoorstellen;
  • De serviceverlening vanuit het IHW rondom de Aquo-standaard;
  • Beleid gericht op de ontwikkeling en implementatie van de Aquo-standaard.

Het overleg komt minimaal 1, maximaal 4 keer per jaar bijeen (kan ook schriftelijk zijn).

Het gebruikersoverleg staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector. Heeft u interesse om aan het overleg deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@ihw.nl.

Bent u een waterbeheerder die zelf software ontwikkeld of een softwareleveranciers? Meld u eventueel aan voor een Technische Werkgroep.

Wie nemen nu deel aan het Aquo gebruikersoverleg? Het Aquo gebruikersoverleg staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector.

Verslagen

Heeft u vragen n.a.v. het verslag? Neemt u dan contact op met de servicedesk van het IHW. In de IHW-agenda leest u wanneer het Aquo-gebruikersoverleg weer bijeenkomt.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag gebruikersoverleg 25-05-2023 Concept
Verslag gebruikersoverleg 13-10-2022 Definitief
Agenda gebruikersoverleg 25-05-2023 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 20-1-2022 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 1-7-2021 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 12-11-2020 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 10-10-2019 Definitief
Verslag gebruikersoverleg 9-5-2019 Definitief

Wilt u een ouder verslag inzien? Neem dan contact op met onze servicedesk.