Informatiesystemen

Voor het stroomlijnen van de digitale gegevensuitwisseling in de watersector is de implementatie van de Aquo-standaard in informatiesystemen noodzakelijk. Een goede implementatie van de Aquo-standaard zorgt ervoor dat de gegevens die tussen informatiesystemen onderling of tussen mensen en systemen worden uitgewisseld éénduidig zijn gedefinieerd.

Implementatie van de Aquo-standaard kan daarbij beperkt worden tot de relevante Aquo-onderdelen. De Aquo-standaard bevat veel bouwstenen die bij de (door-)ontwikkeling van een informatiesysteem gebruikt kunnen of moeten worden. Bijvoorbeeld de definities van objecten in het datamodel en (user)interfaces (uit Aquo-lex) en de keuzelijstjes voor een bepaald kenmerk (uit Aquo-domeintabellen).

Volg onderstaand stappenplan om Aquo in uw informatiesysteem te implementeren.


Zorg voor implementatie van Aquo  in uw organisatie

Een ICT-project of (door-)ontwikkeling van een informatiesysteem is een project binnen een organisatie. Zorg ervoor dat nut en noodzaak van de toepassing van de Aquo-standaard in uw project door uw organisatie wordt onderschreven. Dit moet al bij de start van het project zijn geborgd. De Aquo-standaard vergroot de kwaliteit van de data waarmee werkprocessen worden ondersteund. De data worden inzichtelijk, toegankelijk en uitwisselbaar, en geven daardoor echte informatie. Dit betekent winst in tijd en geld op korte en lange termijn. De implementatie van de Aquo-standaard is een kwaliteitsaspect in uw project. Lees ook eens de pagina Inbedding in uw organisatie.

Bepalen informatiebehoefte ICT-project

Bepaal in een zo vroeg mogelijk stadium welke (soorten) gegevens bij het ICT-project worden vastgelegd en/of uitgewisseld. Voor overheden is het verplicht om de Aquo-standaard toe te passen wanneer binnen het project ‘watergegevens' digitaal worden uitgewisseld.

Bestuderen Aquo-onderdelen

In de Aquo-standaard hebben afspraken, die binnen de watersector op het gebied van gegevensuitwisseling zijn  gemaakt, een plek gekregen. Kijk hieronder welke Aquo-onderdelen voor u van belang kunnen zijn en noteer van de gevonden onderdelen de relevantie voor uw project. Gebruik hiervoor de volgende twee pagina's als  ingang:

 • Aquo-onderdelen: op deze webpagina kunt u lezen welke onderdelen voor uw ICT-Project van belang kunnen zijn.
 • Werkveld: op deze webpagina kunt u het juiste werkveld kiezen en de relevante onderdelen bestuderen.

De volgende Aquo-onderdelen zijn ongetwijfeld van belang:

 • Aquo-lex : hierin kunt u controleren of de namen van de objecten en de termen in interfaces in uw informatiesysteem overeenkomen met definities uit Aquo-lex.
  Aquo-domeintabellen: Wanneer in uw informatiesysteem keuzelijstjes gebruikt worden, moet de inhoud daarvan gelijk zijn aan een Aquo-domeintabel. Raadpleeg hiervoor de Aquo-domeintabellen. Aquo kent honderden domeintabellen.
 • Aquo-objecten: voor het datamodel van uw informatiesysteem kunt u gebruik maken van de Aquo-objecten en hun kenmerken. Alle objecten zijn opgenomen in de Aquo Lex en Objecten Catalogus (Aquo LOC), maar hoeven niet voor te komen in een Aquo-model.
 • Aquo-modellen: Voor specifieke thema’s is een Aquo-model beschikbaar. Als uw informatiesysteem gegevens over dit thema uitwisselt met een ander systeem, dan moet deze uitwisseling volgens dat model plaatsvinden. Hoe meer het interne datamodel aansluit op het Aquo-model, des te eenvoudiger kan uitwisseling conform Aquo plaatsvinden.
 • Aquo-uitwisselformaten: Bij elk Aquo-model zijn één of meer Aquo-uitwisselformaten gedefinieerd, waarmee de fysieke gegevensuitwisseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld CSV of XML.


Contact opnemen met IHW

Als u tot de conclusie bent gekomen dat binnen uw project ‘watergegevens' worden opgeslagen en/of uitgewisseld, neemt u dan contact op met de Servicedesk IHW. De Servicedesk zal u vragen om in het kort uit te leggen wat het project behelst en om wat voor soort ‘watergegevens' het gaat. Controleer vervolgens samen met de Servicedesk of u de juiste Aquo-onderdelen in beeld hebt.

Impact bepalen

Bepaal de impact van de implementatie van de Aquo-onderdelen op uw ICT-project aan de hand van de volgende punten:

 • Welke Aquo-afspraken kunnen en/of moeten worden toegepast in het project?
 • Welke activiteiten moeten er in de verschillende fasen van het project worden uitgevoerd om de Aquo-afspraken te implementeren?
  Eén van de eerste activiteiten moet zijn dat in de specificaties wordt meegenomen dat de oplossing moet voldoen aan de Aquo-standaard en eventuele andere standaardisatie-afspraken. Het Forum Standaardisatie heeft generieke bestekteksten opgesteld om hierbij te helpen.
 • Wat is de impact van deze activiteiten op de inhoud en planning van het project?
 • Welke projectmedewerkers worden verantwoordelijk voor de implementatie van de Aquo-standaard en andere standaardisatie-afspraken?
 • Op welke momenten en op welke wijze is Aquo-advies gewenst (schriftelijke review, aanwezigheid bij werkgroepbijeenkomsten enz.) en heeft deze activiteit invloed op de projectplanning? Stem dit vervolgens af met het IHW.

Wanneer nodig kan een Aquo-adviseur van IHW u ondersteunen bij het bepalen welke impact de implementatie van de Aquo-onderdelen op uw ICT-project heeft. Neem hiervoor contact op met de Servicedesk IHW.

Aquo-afspraken toepassen

De verantwoordelijke projectmedewerkers binnen uw organisatie moeten ervoor zorgen dat de Aquo-afspraken worden geïntegreerd in:

 • de offerte-aanvragen;
 • functionele en technische ontwerpen;
 • databaseontwerpen;
 • documenten over architectuur;
 • helpteksten;
 • en alle andere documenten waar Aquo-afspraken op van toepassing zijn.


XML voorbeeldbestanden

IHW heeft een aantal voorbeelden gemaakt die kunnen helpen bij de implementatie van Aquo in uw informatiesysteem. Meer hulp nodig? Neem dan contact op met de servicedesk van het Informatiehuis Water.

Het gml-formaat is voor de volgende Aquo-modellen gedefinieerd:

De laatste versies van de xsd bestanden zijn hier te raadplegen:

De uitwisselmodellen zijn ook interactief beschikbaar gesteld via de tool UM Interactief.

Er zijn voor het uitwisselen van metingen de volgende gml/xml-voorbeeldbestanden beschikbaar gesteld:

 

CSV voorbeeldbestanden

In het document Specificatie IMWA en Im Metingen shape en csv-encoding kunt u meer lezen over de structuur van deze bestanden.

Op de hoogte blijven

Zorg ervoor dat uw organisatie op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in en rondom de Aquo-standaard. Het Informatiehuis water, dat de Aquo-standaard beheert, organiseert diverse bijeenkomsten om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ook uw ervaringen delen om de ontwikkelingen te sturen, in de agenda op www.ihw.nl worden de data van de bijeenkomsten vermeld.

Ook kunt u zich bij de Servicedesk IHW aanmelden voor de Aquo-nieuwsbrief en/of de IHW-nieuwsbrief.

Terug naar de paginatop