Inbedding organisatie

De Aquo-standaard is ontstaan uit ‘best practices’ in de watersector. De standaard is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het vastleggen en uitwisselen van gegevens in het waterbeheer. Binnen uw organisatie kunnen dit veel mensen in verschillende functies zjin. Maar kennen zij allemaal de winst in de toepassing van Aquo? En worden hun ervaringen ook toegevoegd aan de Aquo-standaard als nieuwe ‘best practices'? Om de voordelen van de Aquo-standaard te ervaren is het van belang dat elke organisatie met de standaard werkt. Door gebruik te maken van onderstaande checklist kunt u de inbedding van de Aquo-standaard in uw organisatie controleren en verbeteren. 

Checklist inbedding Aquo-standaard:

 1. Wie is binnen uw organisatie de contactpersoon voor de Aquo-standaard?
  Dit kan de kwaliteitscoördinator zijn, maar ook het hoofd van de ICT-afdeling. Neemt deze persoon deel aan een Aquo-overleg, zodat hij/zij op de hoogte is van ontwikkelingen rond de Aquo-standaard. Als beheerder van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) regelmatig overleggen en bijeenkomsten om samen met gebruikers de ontwikkeling en de toegankelijkheid van de Aquo-standaard te sturen. De Aquo-contactpersoon binnen uw organisatie kan een belangrijke rol vervullen bij de onderstaande punten.
 2. Kennen de afdelingshoofden en informatiecoördinatoren de voordelen van het gebruik van gegevensstandaarden, zoals de Aquo-standaard? Door toepassing van standaarden kan informatie eenduidig en  eenvoudig worden gedeeld. Dat is winst in kwaliteit, tijd en geld.
 3. Zijn de medewerkers die betrokken zijn bij de inwinning, verwerking en rapportage van gegevens op de hoogte van de Aquo-standaard? Denk hierbij aan veldmedewerkers, gegevensbeheerders, systeembeheerders en beleidsmedewerkers.
 4. Maakt de afdeling die betrokken is bij het beheer van informatiesystemen gebruik van de Aquo-standaard bij de ontwikkeling en configuratie van nieuwe versies of systemen? Is de Aquo-standaard toegepast in deze systemen?
 5. Weten u en uw collega's dat organisaties in de (semi)publieke sector de Aquo-standaard verplicht moeten gebruiken bij het digitaal uitwisselen van watergegevens, omdat deze op de lijst met ‘pas toe of leg uit’- standaarden staat?
 6. Wordt er door de inkopers binnen uw organisatie bij het opstellen van offerteaanvragen gespecificeerd dat de producten of diensten moeten voldoen aan de Aquo-standaard en eventuele andere standaardisatie-afspraken? Het Forum Standaardisatie heeft een handreiking met voorbeeld bestekteksten opgesteld om u hierbij te helpen.
 7. Worden praktijkervaringen met standaardisatie van gegevensuitwisseling binnen uw organisatie gedeeld met IHW, als beheerorganisatie van Aquo? Deze ervaringen kunnen ook voortkomen uit samenwerkingen met andere organisaties.
 8. Is uw organisatie betrokken bij (voorgestelde) wijzigingen aan de Aquo-standaard? De Aquo-standaard is een open standaard. Wijzigingen worden pas doorgevoerd nadat de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-website zijn gepubliceerd voor consultatie. De voorstellen worden per nieuwsbrief naar alle belanghebbenden gestuurd met het verzoek om te reageren. Wordt het reageren op de Aquo-wijzigingsvoorstellen binnen uw organisatie gecoördineerd?
 9. Is binnen uw organisatie bekend dat bij de uitwerking van het ‘Open Databeleid' de toepassing van gegevensstandaarden, zoals de Aquo-standaard, een vereiste is?