Impactmatrix vernieuwd

Als beheerder van de Aquo-standaard voeren wij de eerste beoordeling uit op ingediende wijzigingsvoorstellen. Dit doen wij aan de hand van de impactmatrix. Met deze matrix kunnen we eenvoudig beoordelen hoe groot de impact van een wijziging is op de Aquo-standaard. Begin dit jaar hebben we samen met het SIKB de impactmatrix bijgewerkt. Op 6 maart heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden deze matrix vastgesteld.