kennisgebied

Een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar mensen zich in kunnen specialiseren. Kenmerkend voor een kennisgebied in een moderne samenleving is dat er een vakopleiding en ervaring vereist is om in dat kennisgebied succesvol werkzaam te kunnen zijn. De term
kennisgebied wordt niet gebruikt voor te algemene werkterreinen zoals de verschillende bedrijfsfuncties, zodat het te breed zou zijn voor één persoon om het volledig te beheersen.« Terug naar het overzicht