domeintabellen

Wat is een domeintabel?
Objecten en relaties hebben eigenschappen (bijvoorbeeld: het object ‘werknemer' heeft onder andere een voornaam, achternaam, geslacht, BSN-nummer, woonplaats). Deze eigenschappen zijn mogelijk beperkt in de toegestane waarden, dit heet een domein. Bijvoorbeeld, de eigenschap ‘geslacht' heeft als mogelijke waarden: ‘Man', ‘Vrouw' en ‘Onzijdig'. Deze domeinwaarden worden doorgaans gecodeerd. De onderstaande tabel toont de domeintabel ‘Geslacht'. Voor de eigenschap ‘voornaam' is geen domeintabel opgesteld, omdat de mogelijke waarden hiervoor onbeperkt zijn.

Code       Omschrijving
M             Man
V              Vrouw
O             Onzijdig« Terug naar het overzicht