FAQ IM Metingen XML uitwisselformaat

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over het IM Metingen xml-uitwisselfformaat. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Waarom is de XML formaat van IM Metingen compleet anders dan die van UM Aquo Metingen?

Dit komt doordat IM Metingen aansluit op de internationale ISO19156 standaard en daarom gebruik gemaakt van het xml- schema van die standaard. Dat wordt voor Nederlandse toepassing verder uitgebreid in IM-Metingen dat gezamenlijk met het SIKB is ontwikkeld. Voor het waterbeheer is hieraan nog een paar extra mogelijkheden toegevoegd  en dat wordt IM Metingen genoemd. Er wordt dus in feite van drie xml-schemabestanden gebruik gemaakt waarbij alleen IM Metingen uniek is voor de watersector.

Het voordeel is dat de gegevens uit IM Metingen voor een belangrijk deel ook begrepen kunnen worden door andere systemen / gebruikers die IM-Metingen hebben geïmplementeerd of zelfs alleen maar ISO19156.

Terug naar de paginatop

Hoe voeg ik een ‘eigen’ waarde toe aan een codelijst in het XML-uitwisselbestand?

Om codelijsten uit te breiden met een ‘eigen’ waarde moet een codespace en een urn (Uniform Resource Name) worden opgegeven in de xml. Bij een urn voor een waarde die niet uit de Aquo standaard komt wordt hetzelfde patroon gevolgd. De codespace is een verwijzing in de vorm van een url van de instantie waar de waarde te vinden is. Dit kan bijvoorbeeld zijn http://www.nen.nl of http://www.aquo.nl. Bij een ‘eigen’ waarde wordt de codespace gevuld met de url van de aanleverende organisatie. Deze wordt ook vertaald in de urn. In de urn wordt vervolgens aangegeven om welke unieke waarde het gaat. Formeel moet deze ook door de organisatie in kwestie gepubliceerd zijn. Bijvoorbeeld: codespace = http://www.nen.nl en code = urn:nen:norm:normnummer:NEN-36102011-nl.

Idealiter is de code een samenstel van de url op de website waar deze informatie is gepubliceerd of zit daar zo dicht mogelijk bij. De code moet echter wel stabiel blijven omdat daar naar verwezen moet kunnen worden. De url zelf mag in de tijd veranderen zoals deze maar ‘opgelost’ kan worden door een zogenaamde ‘urn resolver’ (een hulpmiddel die een urn kan omzetten naar een geldige url en zo de pagina met informatie op het internet kan terugvinden.

Terug naar de paginatop

Waarmee moet het gml:id van de elementen worden ingevuld?

Elk object (timeperiod, point, measurementobject, etc.) in een bestand heeft een gml:id dat uniek moet zijn binnen het XML-uitwisselbestand. Bij de toepassing van Xlinks moet een verwijzing worden gemaakt naar dit gml:id en niet naar het element ‘identificatie’. Om een gml:id uniek te maken is het gebruik van een zogenaamd guid aan te raden, bijvoorbeeld: gml:id=”_163adfba-39de-4c94-afbe-6bef34be0d7b”.

Het kan handig zijn om bij objecten met eigen identificaties,  zoals measurementObjectobject, sample en, result het gml:id te vullen met de namespace + lokaalID. Bijv. NL37_12345. Mocht een object vaker voorkomen (meerdere versies in één bestand) dan kan de versie worden toegevoegd. Indien er dubbele waarden kunnen voorkomen dan kan het raadzaam zijn om het objecttype toe te voegen aan de identificatie. Bijv. NL37_12345_MPN

Terug naar de paginatop

Wat zijn de mogelijke waarde bij limitSymbol?

De mogelijk waarden zijn ‘>’, ‘<’. Waarbij ‘<‘ staat voor ‘kleiner dan laagste waarde detectiegrens' en ‘>' staat voor ‘groter dan hoogste waarde detectiegrens'.
Maar deze tekens worden in een XML-bestand gebruikt bij het openen en sluiten van elementen.
Een waarde voor een limitSymbol moet daarom anders worden opgenomen in een XML-uitwisselbestand. Dit kan op twee manieren:
1) als CData blok:  <![CDATA[<]]> of <![CDATA[>]]>
2) als HTML code: ‘&gt;' = Groter dan (>) of ‘&lt;' = Kleiner dan (<) ‘&lt;'

Terug naar de paginatop

Hoe ga ik om met meervoudige hoedanigheden?

In een IM MetingenXML-uitwisselbestand is het mogelijk om meerdere hoedanigheden per meetwaarde uit te wisselen. In veel informatiesystemen wordt deze werkwijze niet ondersteund. Dit komt ook omdat in de praktijk én dus in Aquo ook combinaties van Hoedanigheden ook weer als een Hoedanigheid zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld de combinatie van de hoedanigheden ‘Uitgedrukt in fosfor’ (code: P)  en ‘Ten opzichte van drooggewicht ‘(code dg) is de Hoedanigheid(combinatie) ‘Uitgedrukt in Fosfor / droogewicht’ (code: Pdg).  Meervoudige hoedanigheden worden in veel inlezende systemen alleen ondersteund door een gecombineerde domeinwaarde. Hierop kan worden geanticipeerd door gecombineerde hoedanigheden uit de Aquo tabel Hoedanigheid in het XML bestand op te nemen.

Terug naar de paginatop