Downloads

Op deze pagina zijn alle downloads die op de website beschikbaar worden gesteld bij elkaar gezet. Zodat u, als u weet welk document u wilt hebben, direct het gewenste bestand kunt vinden. U vindt hier altijd de meest recente versie.

Als er een nieuwe versie van een download op de website wordt gepubliceerd, zal dit met een nieuwsbericht worden aangekondigd op de website. Zie voor de meest recente wijzigingen het ‘Laatste Nieuws' in de rechterbalk en het nieuwsberichten archief voor alle nieuwsberichten.

Niet alle producten zijn verplicht bij de implementatie van Aquo. De producten zijn ingedeeld per soort afspraak, meer hierover leest u op de pagina Indeling Aquo.

De wijzigingsvoorstellen en de bijbehorende Nota van Commentaar kunt u downloaden op de pagina Archief Wijzigingen. Verslagen van expertgroepen, technische werkgroepen, het CCvD-Datastandaarden en het Aquo-gebruikersoverleg vindt u op de betreffende pagina.

 

Download Type Indeling Aquo
Versiedocument Aquo-update 2020-06 pdf Naslagwerk
Versiedocument Aquo-update 2019-12 pdf Naslagwerk
Gebruikersinstructie Aquo-sharepoint pdf Naslagwerk
NCS CSV-bestanden zip pre Aquo-standaard
Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal zip Aquo-standaard
Voorbeeld IMWA Waterveiligheid Shape Bekledingsconstructie zip Aquo-standaard
Datastructuur  v1.0 xls Technische afspraak
Mapping Parameter Actueel - Historisch xls Aquo-richtlijn
Overzicht domeintabellen LM Aquo na W-1404-007 xls Naslagwerk
rfc-sjabloon xls Aquo-standaard
Inhoud OBS versie 0.9 pdf Technische afspraak
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bodem/Sediment xls Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bodem/Sediment pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Grondwater xls Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Grondwater pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bouwstoffen xls Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bouwstoffen pdf Aquo-richtlijn
Acceptatiecriterie IM en UF pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Drinkwater(bronnen) xls Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Drinkwater(bronnen) pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Grondwaterkwaliteit pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Oppervlaktewaterkwaliteit pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Beoordeling oppervlaktewater en grondwater pdf Aquo-richtlijn
Aquo-parameterlijst Zwemwater pdf Aquo-richtlijn
Rapport IM Metingen pdf Aquo-standaard
Rapport IMWA Waterveiligheid 2015 pdf Aquo-standaard
Rapport IMWA 2017 pdf Aquo-standaard
Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen pdf Aquo-richtlijn
Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen pdf Aquo-richtlijn
Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-lex pdf Aquo-richtlijn
NCS symbolen pdf pre Aquo-standaard
Specificatie IMWA en IM Metingen shape en csv encoding pdf Aquo-standaard
Aquo-praktijkrichtlijn Geografie en geometrie pdf Aquo-richtlijn
Releasekalender Aquo pdf Naslagwerk
Aquo-parameterlijst Aquatische ecologie pdf Aquo-richtlijn
Handleiding Aquo DS pdf Naslagwerk
Handboek Beheer en Onderhoud Aquo-standaard pdf Naslagwerk
Handleiding Aquo DS webservice pdf Naslagwerk
Handleiding Aquo LOC pdf Naslagwerk
Impactmatrix pdf Naslagwerk
Notitie Impact IM Metingen pdf Naslagwerk
Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden IM Metingen pdf Naslagwerk
Aquo-extensies pdf Technische afspraak
Voorbeeld IM Metingen CSV Meetwaarden csv Aquo-standaard
Voorbeeld IM Metingen CSV Meetpunten csv Aquo-standaard
Voorbeeld IM Metingen XML xml Aquo-standaard
Voorbeeld IMWA Waterveiligheid CSV Bekledinglaagparameters csv Aquo-standaard
Voorbeeld IMWA Waterveiligheid CSV Bekledinglagen csv Aquo-standaard
Mapping Grootheid - Waarnemingssoort xls Aquo-richtlijn

 

Terug naar de paginatop