DISGeo: de nieuwe basisregistratie

Als Informatiehuis Water zijn we betrokken bij Doorontwikkeling van Basisregistraties in Samenhang (DISGeo).  Het projectteam DISGeo werkt aan de vervanger voor een groot aantal GEO basisregistraties. Uitgangspunt hierbij is dat deze registraties aansluiten en gebruik maken van de beschikbare modellen in de sector. Onze rol hierin is om ervoor te zorgen dat de aansluiting maximaal is.