Alle nieuwsberichten over Aquo

Overzicht van alle nieuwsberichten

De semantische Wiki van de Aquo-standaard gaat binnenkort live!

Na tien jaar krijgt de Aquo-standaard per 31 december 2020 een compleet nieuwe geïntegreerde omgeving, gebaseerd op linked data technologie: de semantische Aquo-wiki. Met deze stap bereikt de Aquo-standaard het niveau van een volledig gekoppelde standaard en … [Lees meer...]

Nieuw gezicht bij Aquo

Het Aquo-team is weer op sterkte! Op 7 juli is Toon de Rouw bij ons begonnen als informatieanalist. Zijn werkzaamheden bestaan uit het behandelen van wijzigingsvoorstellen en het beantwoorden van vragen. Daarnaast gaat Toon de rol van secretaris voor de … [Lees meer...]

Aquo update 2020-06 doorgevoerd

De Aquo-update 2020-06 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op deze website. Het overzicht met alle wijzigingen, exclusief de modelwijzigingen op IM Metingen, vindt u op Aquo-Sharepoint onder Updateronde: 2020-06. Klik hier voor de route … [Lees meer...]

Wist u dat…

De Aquo-Domeintabellen Service afgelopen jaar 5.000.000 keer geraadpleegd is; IM Metingen ca. 10.000.000 keer per jaar wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens; De Aquo-standaard veelvuldig gebruikt wordt in verschillende applicaties. Alleen al … [Lees meer...]

DISGeo: de nieuwe basisregistratie

Als Informatiehuis Water zijn we betrokken bij Doorontwikkeling van Basisregistraties in Samenhang (DISGeo).  Het projectteam DISGeo werkt aan de vervanger voor een groot aantal GEO basisregistraties. Uitgangspunt hierbij is dat deze registraties aansluiten en … [Lees meer...]

Vernieuwde opzet Introductie op Aquo-standaard

Door de Corona-maatregelen kon de Introductie op de Aquo-standaard in april helaas niet doorgaan. We denken nu na over een Corona-bestendige opzet, waarin we Introductiebijeenkomsten per thema gaan aanbieden. Hiervoor mikken we op najaar 2020. Houd onze … [Lees meer...]

Aquo als bron voor stelsel catalogus Omgevingswet

Begin 2020 zijn we gestart met het toevoegen van begrippen uit het project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet Waterbeheer (UIVO-W) in Aquo-lex. Deze begrippen zijn ook beschikbaar in de stelsel catalogus van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). … [Lees meer...]

Expertgroepen vervullen rol uitstekend!

Tijdens de overleggen in mei hebben de expertgroepen (EG's) zich kritisch uitgelaten over een aantal wijzigingsvoorstellen. De EG's oordeelden dat deze wijzigingsvoorstellen onvoldoende onderbouwd waren en hebben ons als Informatiehuis Water de opdracht … [Lees meer...]

Aquo-standaard als linked data beschikbaar

Bij het Informatiehuis Water (IHW) werken wij aan de inrichting van een wiki-omgeving voor de Aquo-standaard. De verschillende onderdelen van de standaard, zoals de Aquo-domeintabellen en het Aquo-lex, worden in de semantische wiki-omgeving volgens de W3C … [Lees meer...]

Aquo expertgroepen gaan door!

De geplande bijeenkomsten van de Aquo expertgroepen op 14 mei 2020 gaan door. Ze vinden plaats via een digitaal platform. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangen de deelnemers de definitieve uitnodiging met daarin de link naar het digitale platform. Het Aquo … [Lees meer...]