Alle nieuwsberichten over Aquo

Overzicht van alle nieuwsberichten

Aquo expertgroepen gaan door!

De geplande bijeenkomsten van de Aquo expertgroepen op 14 mei 2020 gaan door. Ze vinden plaats via een digitaal platform. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangen de deelnemers de definitieve uitnodiging met daarin de link naar het digitale platform. Het Aquo … [Lees meer...]

Introductie op Aquo-standaard uitgesteld

Op 20 april 2020 staat een introductie op de Aquo-standaard gepland. Doordat we nu allemaal thuis moeten werken vanwege de Coronacrisis, hebben we besloten om deze introductie uit te stellen. We zijn van mening dat het inzetten van een digitaal platform zich … [Lees meer...]

Domeintabel Biotaxon weer up-to-date

Begin maart hebben we de Aquo-domeintabel Biotaxon bijgewerkt. We hebben 818 taxa toegevoegd en 2928 de status ‘historisch’ gegeven. Deze omvangrijke klus hebben we met behulp van een script uitgevoerd. Door deze actie is de domeintabel Biotaxon weer een … [Lees meer...]

Impactmatrix vernieuwd

Als beheerder van de Aquo-standaard voeren wij de eerste beoordeling uit op ingediende wijzigingsvoorstellen. Dit doen wij aan de hand van de impactmatrix. Met deze matrix kunnen we eenvoudig beoordelen hoe groot de impact van een wijziging is op de … [Lees meer...]

Jaarplan CCvD-D 2020 online

De deelnemende partijen in het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) hebben onlangs het jaarplan 2020 bekrachtigd en daarmee vrijgegeven voor publicatie. Hierin staat onder andere dat: SIKB, IHW en Stichting RIONED ook in … [Lees meer...]

Expertgroep Omgevingswet gaat van start!

Eindelijk is het dan zo ver: de eerste bijeenkomst van de Expertgroep (EG) Omgevingswet op 12 februari 2020. Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur bij het Informatiehuis Water in Amersfoort. Er hebben zich inmiddels acht mensen aangemeld om mee … [Lees meer...]

Begrippen Omgevingswet beschikbaar in Aquo-lex

De roep van waterbeheerders om begrippen uit de Omgevingswet te kunnen gebruiken werd steeds luider. Het gaat hier om termen uit het project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet-Waterbeheer  (UIVO-W); geregistreerd als wijzigingsvoorstel op de … [Lees meer...]

Vernieuwd wijzigingsformulier online

Samen het SIKB hebben we het formulier voor het indienen van wijzigingen op de Aquo-standaard en SIKB0101 verbeterd. U vindt het vernieuwde formulier op deze website. … [Lees meer...]

Introductie op de Aquo-standaard, 20 april 2020

Heeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water? Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector! Aquo staat op de lijst met “pas toe of leg uit’-standaarden van het … [Lees meer...]

Aquo update 2019-12 afgerond

De Aquo-update 2019-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op deze website. Het overzicht met alle wijzigingen, exclusief de modelwijzigingen op IM Metingen, vindt u op Aquo-Sharepoint onder Updateronde: 2019-12. Klik hier voor de route … [Lees meer...]