Aquo expertgroepen gaan door!

De geplande bijeenkomsten van de Aquo expertgroepen op 14 mei 2020 gaan door. Ze vinden plaats via een digitaal platform. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangen de deelnemers de definitieve uitnodiging met daarin de link naar het digitale platform. Het Aquo gebruikersoverleg dat ook op 14 mei gepland staat, gaat niet door.