Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo.

Expertgroepen
Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, Rijkswaterstaat en laboratoria. Er zijn expertgroepen voor de vakgebieden: Chemie, Ecologie, Waterveiligheid/watersysteem en Afvalwater. Doel van de expertgroepen is om inhoudelijke consensus te bereiken over ingediende wijzigingsvoorstellen. Door hun expertise dragen de leden bij aan de kwaliteit van de Aquo-standaard en vertegenwoordigen zij hun achterban.

Technische werkgroepen
Hierin zitten softwareleveranciers en informatiemanagers van overheden. Ze beoordelen de technische aspecten van wijzigingsvoorstellen. Binnen het IHW kennen we twee technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen. Dit is een gezamenlijke werkgroep met het SIKB. Deze werkgroep bespreekt wijzigingen die betrekking hebben op het Informatiemodel Metingen (IM Metingen);
  • technische werkgroep Aquo. Deze werkgroep bespreekt de overige wijzigingen.

De expertgroepen en technische werkgroepen kennen een vaste samenstelling en adviseren het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden over het al dan niet doorvoeren van wijzigingsvoorstellen.

Aquo gebruikersoverleg
Dit overleg is er voor iedereen die met de Aquo-standaard werkt. En daarmee een mooie gelegenheid voor de leden van de expertgroepen en technische werkgroepen om te horen wat hun achterban bezighoudt.