Waterveiligheid

Het werkveld waterveiligheid is voor wat betreft de informatievoorziening volop in ontwikkeling. Er zijn tal van projecten en initiatieven die moeten zorgen voor onder andere betere monitoring van keringen, het versterken van keringen en het toetsen van keringen. 

Het IHW is onder andere betrokken bij de volgende onderwerpen:

  • HWBP (Hoogwater Berschermingsprogramma)
  • WTI2017 (Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017)
  • ROR (Europese Richtlijn Overstromingsrisico's)
  • Digitale Delta
  • Nationale Basisbestanden

Al deze onderwerpen hebben specifieke informatiebehoeften die het IHW samen met de belanghebbenden in kaart brengt. Uiteindelijk zal dit leiden tot wijzigingen en een grote aanvulling op de Aquo-standaard. Wilt u meer weten over dit traject of op de hoogte worden gehouden over de voortgang, laat dit dan weten aan de Servicedesk.

Voordelen en toepassing van de Aquo-standaard

  • Standaardisatie voor de uitwisseling 1) van bijvoorbeeld meetgegevens over de toestand van een waterkering en 2) van gegevens over geografische objecten, waterkeringen en kunstwerken. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
  • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens voor het toetsen van een waterkering.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IMWA Waterveiligheid Voor gestandaardiseerd uitwisselen van keringeninformatie.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over waterkeringen en kunstwerken.
Aquo-model UM Aquo Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de status van een waterkering. Bijvoorbeeld voor de aanlevering van deze meetgegevens aan het WTI2017. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Metingen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u het IM Metingen model te gebruiken.
Aquo-model UM Aquo Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de hoogte van de waterkering. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Normen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u de IMWA modellen te gebruiken.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Uitbreidingen

Onderstaande shape uitwisselformaten zijn sinds 1 januari 2017 opgenomen als pre Aquo.
1. Specificatie van het shape formaat voor het uitwisselen van informatie over dijktrajecten (W-1610-0008)
2. Specificatie van het shape formaat voor het uitwisselen van informatie over keringreferentielijnen en kunstwerkpunten (W-1610-0009)