Zwemwater

Het sub-werkveld zwemwater is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

Omdat zwemwater een verbijzondering van oppervlaktewater betreft, wordt op deze pagina voor het toepassen van de Aquo-standaard verwezen naar de relevante informatie die beschikbaar is over het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer. Daarnaast is er voor het sub-werkveld zwemwater in onderstaand overzicht één aanvullend product benoemd uit de Aquo-standaard.

Redenen om de standaard toe te passen


Relevante Aquo-onderdelen

 

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Zwemwater Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld zwemwater.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Oppervlaktewaterkwaliteit Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld oppervlaktewaterbeheer.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Aquatische ecologie Overzicht van de relevante parameters voor aquatische ecologie.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model UM Aquo Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het zwemwater. Bijvoorbeeld ten behoeve van de aanlevering van deze meetgegevens voor de toetsing van de (water)bodem. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Metingen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u het IM Metingen model te gebruiken.
Aquo-model UM Aquo Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Normen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u de IMWA modellen te gebruiken.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.