Afvalwaterzuiveringsbeheer

Het sub-werkveld afvalwaterzuiveringsbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld afvalwaterketen.

In onderstaand overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld afvalwaterzuiveringsbeheer opgenomen. Vervolgens wordt per kennisgebied toegelicht welke voordelen en toepassingen de Aquo-standaard biedt en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten.


Chemie

Redenen om de standaard toe te passen

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de fysisch-chemische kwaliteit van het afvalwater.
 • Eenduidige vertaling van de chemische parameters uit richtlijnen, handboeken en methodieken in Aquo, zoals “Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van RWZI’s” (STOWA-rapport) en de EG Richtlijnen “Zuiveringsslib” en “Stedelijk Afvalwater”. Deze vertaling is zichtbaar in de Aquo-parameterlijst Zuiveringsbeheer. In deze parameterlijst zijn ook sturingsparameters en prestatie-indicatoren van de zuivering voor rapportages en benchmarking opgenomen.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen, waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw UM Aquo-model. Bijvoorbeeld, voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van specifieke rapportages. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan afvalwater of aan oppervlaktewater. Het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld afvalwater of oppervlaktewater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Zuiveringsbeheer Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld zuiveringsbeheer.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model UM Aquo Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het afvalwater. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u het IM Metingen model te gebruiken.
Aquo-model UM Aquo Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Normen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u de IMWA modellen te gebruiken.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Er zijn (nog) geen Aquo-modellen die het standaard uitwisselen van specifieke informatie over het sub-werkveld afvalwaterzuivering mogelijk maken. De diagrammen ‘AFVALWATER' en ‘ZUIVERINGSBEHEER' uit het oude Logisch Model Aquo kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, maar maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard. De termen en definities, objecten en domeintabellen uit deze diagrammen zijn nog steeds relevant en onderdeel van de Aquo-standaard.

Terug naar de paginatop

 

Procestechnologie

Redenen om de standaard toe te passen

 • Standaardisatie voor de codering en naamgeving van de onderdelen van een zuiveringsinstallatie.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen, waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw UM Aquo model. Bijvoorbeeld, voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van specifieke rapportages. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens

Naam, Code, Symbool (NCS)

Naam, Code, Symbool (NCS) definieert de terminologie waarmee waterzuiveringen beschreven kunnen worden. Het gaat onder andere om een woordenboek met voorkeurstermen en synoniemen, maar ook om symbolen en coderingen die in schema’s en bouwtekeningen gebruikt worden. Waterbeheerders kunnen NCS gebruiken voor het maken en lezen van schematische overzichten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit met als doel dat waterbeheerders eenduidig kunnen communiceren over zuiveringen. Vanaf april 2016 heeft het Informatiehuis Water (IHW) een groot deel van de Naam, Code, Symbool (NCS) standaard over van de Stuurgroep NCS. Dit deel van NCS wordt opgenomen in de Aquo-standaard en zal vooral zichtbaar zijn in de Aquo-LOC, waarbij als bron “NCS” vermeld zal staan.

Welke NCS-onderdelen komen in de Aquo-standaard?
Zoals gezegd heeft het IHW het eerste deel van NCS toegevoegd en daarom is de Aquo-standaard uitgebreid en geactualiseerd met:

 • Basisbegrippen afvalwaterketen: deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Productlijnen afvalwaterketen : deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Processen afvalwaterketen: deze zijn opgenomen in Aquo-lex
 • Functienamen van installatiedelen en onderdelen: deze zijn opgenomen in de domeintabel Waterketen_functienaam
 • Synoniemen van installatiedelen en onderdelen: deze zijn opgenomen in Aquo-lex.

De tweede fase bestaat uit de technische namen en symbolen en zal naar verwachting medio 2017 opgenomen worden in de Aquo-standaard.

De volgende NCS-onderdelen nemen we niet op in de Aquo-standaard:

 • Tag-codes
 • Tekeningvoorschriften
 • Onderdelen die niet direct met water te maken hebben.

Beheer en verdere ontwikkeling
Als beheerder van de Aquo-standaard dragen wij zorg voor de afstemming van de waterzuiveringsterminologie met andere onderdelen van de Aquo-standaard, zoals het watersysteem en grondwater. Daarnaast verzorgen wij ook de afstemming met externe standaarden. Specifiek in dit geval de achterblijvende delen van NCS en het GegevensWoordenboek Stedelijk Water.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-lex Aquo-lex Relevante NCS onderdelen zijn opgenomen in de Aquo-lex en te raadplegen via de Aquo LOC.
Aquo-domeintabellen Aquo-domeintabellen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van functienamen van installatiedelen en onderdelen: deze zijn opgenomen in de domeintabel Waterketen_functienaam.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model UM Aquo Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het afvalwater. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u het IM Metingen model te gebruiken.
Aquo-model UM Aquo Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit. De diagrammen uit het oude Logisch Model Aquo rondom het thema Normen zijn niet meer van toepassing. Let op: in de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018 dient u de IMWA modellen te gebruiken.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Er zijn (nog) geen Aquo-modellen die het standaard uitwisselen van specifieke informatie over het sub-werkveld afvalwaterzuivering mogelijk maken. De diagrammen ‘AFVALWATER' en ‘ZUIVERINGSBEHEER' uit het oude Logisch Model Aquo kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, maar maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard. De termen en definities, objecten en domeintabellen uit deze diagrammen zijn nog steeds relevant en onderdeel van de Aquo-standaard.
Terug naar de paginatop