Wenswijzigingen in Aquo DS doorgevoerd

Afgelopen week zijn er vijf wenswijzigingen doorgevoerd in de Aquo Domeintabellenservice (Aquo DS), te weten:

  • W-1207-0029 Kolommen ‘statusWNSnr' en ‘voorkeurWNSnr' verwijderen uit de domeintabel Waarnemingssoort; uit de Aquo update 2015-12. Het doorvoeren van deze wijziging is meegegaan in de eerstvolgende wijziging van de Aquo DS en heeft daardoor zo lang geduurd.
  • W-1609-0008 Opnemen kolom ‘namespace' in de domeintabel Waterbeheerder; uit de Aquo update 2016-12. Ook het doorvoeren van deze wijziging is meegegaan in de eerstvolgende wijziging van de Aquo DS en heeft daardoor zo lang geduurd.
  • W-1511-0008 IM Metingen tabel ‘Monstertype' toevoegen aan de Aquo DS; uit de Aquo update 2015-12. Met deze wijziging is een typefout in de tabelnaam hersteld: ‘Monstertype' gewijzigd in ‘MonsterType' (conform het xsd IM Metingen). Deze wijziging heeft geen impact voor de gebruikers van IM Metingen.
  • W-1511-0009 IM Metingen tabel ‘Monsterverpakking' toevoegen aan de Aquo DS; uit de Aquo update 2015-12. Met deze wijziging is een typefout in de tabelnaam hersteld: ‘Monsterverpakking' gewijzigd in ‘MonsterVerpakking' (conform het xsd IM Metingen). Deze wijziging heeft geen impact voor de gebruikers van IM Metingen.
  • W-1309-0034 Kolom toevoegen aan de domeintabel RichtlijnType. Bij deze wijziging gaat het om informatieve, niet verplichte, gegevens over de richtlijn. Deze wijziging heeft geen impact voor de gebruikers.