Wat doet het CCvD-D in 2017?

Het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) is een gezamenlijk initiatief van het SIKB en het Informatiehuis Water en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Het CCvD-D ziet toe op het ontwikkelen en actueel houden van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, archeologie en water, te weten: SIKB0101 (bodem), Aquo (water) en SIKB0102 (archeologie).

Hiervoor komt het CCvD-D een aantal keren per jaar bij een. Tijdens de bijeenkomst van 10 maart 2017 heeft het CCvD-D haar jaarplan 2017 vastgesteld. Hierin staat  onder andere dat::
  • de stichting RIONED zal toetreden tot het CCvD-D. RIONED beheert de standaarden voor Stedelijk Waterbeheer.  Hiermee komen alle relevante standaarden voor data-uitwisseling in het domein Bodem en Water onder één dak.
  • het CCvD-D de implementatie van standaarden actief zal gaan monitoren.
  • het SIKB en het IHW het beheerproces van het model IM Metingen verder zullen optimaliseren.

Voor Aquo staat in 2017een nieuw beheer- en publicatiesysteem voor de Aquo Domeintabellen op de rol. Ook gaat het IHW de gebruikers van waterkwantiteitsgegevens beter betrekken bij het Aquo proces.

Zodra het jaarplan 2017 is vastgesteld door het bestuur van SIKB en het directeurenoverleg van het IHW, komt het beschikbaar op de website van het SIKB.