Verschillen: wijzigingsvoorstel Aquo-standaard versus Aquo-kit

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) kennen we wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard en voor de informatiesystemen, zoals Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal (WKP) en het Waterveiligheidsportaal (WVP). Zit daar verschil in? Ja, en dan vooral in de wijzigingsprocedures. Als u een wijzigingsvoorstel indient voor de Aquo-kit, is het niet nodig om een wijzigingsformulier in te vullen. U kunt in dat geval uw verzoek gewoon per e-mail indienen. Maar voor het indienen van een wijziging op de Aquo-standaard is een formulier juist wel nodig, omdat het wijzigingsbeheer op de standaard is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden. Hieronder lichten we de verschillende procedures toe.

Wijzigingsprocedure Aquo-standaard
Als gebruiker bepaalt u mede de inhoud van de Aquo-standaard. Mist u iets of wilt u iets aangepast hebben hierin, dan kunt u een wijzigingsvoorstel indienen. Dit doet u door het wijzigingsformulier in te vullen en op te sturen naar de IHW-servicedesk. Wij  registreren en controleren wij het voorstel. Nadat wij uw voorstel goed hebben gekeurd, buigt de expertgroep (als het om een inhoudelijke wijziging gaat) of de technische werkgroep (als de wijziging technisch van aard is) zich er over. Tot slot leggen we alle wijzigingsvoorstellen, voorzien van het advies van de expertgroep of technische werkgroep, voor aan het College van Deskundigen – Datastandaarden. Dit college beslist of een wijziging wel of niet wordt doorgevoerd in de Aquo-standaard. Goed beheer op de Aquo-standaard vereist dat we deze procedure hanteren. Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze servicedesk, zij staan u graag met raad en daad bij. Klik hier voor meer informatie over de wijzigingsprocedure.

Wijzigingsprocedure Informatiesystemen
Wijzigingsvoorstellen op de informatiesystemen komen voort uit bevindingen van u als gebruiker of van het IHW zelf. Gebruikers melden hun bevindingen via de IHW-servicedesk of in het gebruikersoverleg Aquo-kit/Waterkwaliteitsportaal of Waterveiligheidsportaal. Als een bevinding een fout betreft, dan dient het IHW een verzoek in bij de leverancier van het systeem om deze fout zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarnaast zijn er ook wenswijzigingen. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  1. Registreren van het wijzigingsvoorstel door de IHW-servicedesk;
  2. Priorteren van de wijzigingsvoorstellen in het gebruikersoverleg;
  3. Doorvoeren van de wijziging in een nieuwe versie (release) van het systeem. Voorwaarde is wel dat de wijziging moet passen binnen het onderwerp van de release.