Wijzigingsvoorstellen

De Aquo-standaard wordt actueel gehouden door de input van gebruikers. Twee keer per jaar vindt er een update van de standaard plaats, namelijk in juni en december.

Raadpleeg wijzigingsvoorstellen op de Aquo-sharepoint site
Het overzicht met wijzigingsvoorstellen vindt u op de Aquo-sharepoint site. Hier staan:

  • De voorstellen, waarover het Centraal College van Deskundige-Data (CCvD-D) in november 2016 nog geen besluit heeft genomen;
  • De voorstellen, die vanaf 1 januari 2017 zijn ingediend, inclusief die met een kleine impact.

Op de Aquo-sharepoint site kunt u eenvoudig het gehele wijzigingsproces volgen, doordat u hier de voorstellen, inclusief eerdere versies, kunt inzien. Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens hiervoor zijn:
Inlognaam: Gastaquo
Wachtwoord: aquogast
U kunt er ook voor kiezen om een eigen account aan laten maken, zodat u een ‘alert’ kunt instellen voor updates op de Aquo-sharepointsite. Een account kunt u aanvragen via servicedesk@ihw.nl.
Direct naar de Aquo-sharepoint site.

Archief wijzigingen
Wijzigingsvoorstellen (RfC's) met een middelgrote en grote impact op de Aquo-standaard, die in de updaterondes 2006-12 t/m 2016-12  gepubliceerd zijn, zijn opgenomen in het Archief Wijzigingen.

Wijzigingsprocedure
Op de pagina Wijzigingsprocedure leest u hoe u inspraak kunt hebben op welke wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd in de standaard.

In de Wijzigingsprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen kleine wijzigingen die zonder consultatie zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd en middelgrote en grote wijzigingen die besproken worden in een expertgroep (EG) en/of technische werkgroep (TW). In de kolom status leest u in welke fase van het wijzigingsproces het wijzigingsvoorstel zich bevindt. Een toelichting op de status vindt u onder het overzicht met de wijzigingsvoorstellen. Wilt u reageren op een gepubliceerd wijzigingsvoorstel? Neem dan contact op met de servicedesk van IHW.

Terug naar de paginatop