Aquo gebruikersoverleg

De gebruikersgroep Aquo heeft als doel het IHW te adviseren over het beheer, de ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-afspraken. Daarnaast is het een vertegenwoordiging van de Aquo-gemeenschap.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

  • Algemene problemen en behoeften gericht op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid van Aquo-afspraken;
  • Erkende problemen en behoeften, door minimaal de helft van het gebruikersoverleg, rondom technische en informele afspraken;
  • Algemene communicatie rondom de Aquo-afspraken;
  • Procedures ten behoeve van het beheer van de Aquo-afspraken;
  • Het voortraject rondom grote wijzigingsvoorstellen;
  • De serviceverlening vanuit het IHW rondom de Aquo-afspraken;
  • Beleid gericht op de ontwikkeling en implementatie van Aquo-afspraken.

Het overleg komt minimaal 1, maximaal 4 keer per jaar bijeen (kan ook schriftelijk zijn). Het initiatief tot het bijeenkomen kan zowel door IHW als door de gebruikersgroep zelf genomen worden.

De gebruikersgroep staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector.  Heeft u interesse om aan het overleg deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@ihw.nl.  Lees echter eerst het reglement om te bepalen of het doel van het overleg aansluit bij uw verwachting.

Bent u een waterbeheerder die zelf software ontwikkeld of een softwareleveranciers? Lees dan de pagina Aquo voor softwareleveranciers en meld u eventueel aan voor een Technische Werkgroep.

Wie nemen nu deel aan de Aquo gebruikersgroep?
De Aquo gebruikersgroep staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector. Gestreefd wordt naar minimaal zeven en maximaal twintig leden die een goede afvaardiging van de gebruikers vertegenwoordigen.

Verslagen

Heeft u vragen n.a.v. het verslag? Neemt u dan contact op met de servicedesk van het IHW. In de agenda van het IHW leest u wanneer de Aquo-gebruikersgroep weer bijeenkomt.

Verslag bijeenkomst Status
2017-09-27 Concept
2016-11-08 Concept
2016-09-08 Concept
2016-06-27 Definitief
2013-09-02 Definitief
2013-03-13 Definitief
2012-09-19 Definitief