Expertgroepen

Voor het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard zijn in 2015 een aantal expertgroepen opgericht. Een expertgroep heeft als doel om inhoudelijk consensus te bereiken over een wijziging. De expertgroep adviseert het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) over het al dan niet doorvoeren van een wijziging. In de expertgroep zitten inhoudelijk deskundigen/experts vanuit overheden zoals onder andere de waterschappen en RWS, maar ook laboratoria, enz., die belang hebben bij het thema/proces dat in de expertgroep centraal staat.

De expertgroepen
Op dit moment zijn er expertgroepen voor onderstaande werkvelden/kennisgebieden opgericht.


Expertgroep Afvalwaterketen

Door de expertgroep Afvalwaterketen worden wijzigingsverzoeken behandeld die van toepassing zijn voor het werkveld Afvalwaterketen. De expertgroep Afvalwaterketen bestaat uit leden vanuit diverse waterschappen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Afvalwaterketen, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg? Meld u dit dan bij de servicedesk van het IHW. Het ledenoverzicht vindt u hier.

Expertgroep Chemie

In de expertgroep Chemie worden wijzigingsverzoeken behandeld die betrekking hebben op het uitwisselen van meetgegevens verkregen met chemische analyses in water en bodem. De uitwisseling is conform IM Metingen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Chemie, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij een overleg? Meldt u dit dan bij de servicedesk van het IHW via servicedesk@ihw.nl.
Het ledenoverzicht vindt u hier.

Expertgroep Ecologie

In de expertgroep Ecologie zullen wijzigingsverzoeken worden behandeld die betrekking hebben op het uitwisselen van biologische gegevens conform IM Metingen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroepoverleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Ecologie, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg dan kunt u dit melden bij de servicedesk van IHW. De verslagen zijn te raadplegen via onderstaand schema.

Expertgroep Waterveiligheid / -systeem

In de expertgroep Waterveiligheid / -systeem worden wijzigingsverzoeken behandeld die betrekking hebben op de uitwisseling van meetgegevens conform IMWA Waterveiligheid en op het uitwisselen van geografische informatie over het watersysteem, conform IMWA Watersysteem. De expertises waterveiligheid en watersysteem zijn aan elkaar gekoppeld, omdat informatie-uitwisseling conform Aquo voor beide werkvelden voornamelijk betrekking heeft op geografische informatie. Het ledenoverzicht vindt u hier.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroepoverleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = WV/WS, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg dan kunt u dit melden bij de servicedesk van het IHW via servicedesk@ihw.nl.

Verslagen Expertgroepen

Hieronder vindt u de verslagen van de expertgroepen. Heeft u vragen n.a.v. het verslag? Neemt u dan contact op met de servicedesk van het IHW. De vergaderdata van de Expertgroepen zijn opgenomen in de agenda van het IHW.

Expertgroep Verslag bijeenkomst Status
Ecologie 2018-10-11 Definitief
Chemie 2018-10-11 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2018-10-11 Definitief
Afvalwaterketen 2018-10-11 Definitief
Afvalwaterketen 2018-04-26 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2018-04-26 Definitief
Ecologie 2018-04-26 Definitief
Ecologie 2017-10-04 Definitief
Afvalwaterketen 2017-10-11 Definitief
Chemie 2017-10-05 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2017-10-03 Definitief
Ecologie 2017-03-29 Definitief
Chemie 2017-04-20 Definitief
Ecologie 2016-10-26 Definitief
Afvalwaterketen 2016-05-19 Definitief
Chemie 2016-04-25 Definitief
Afvalwaterketen 2015-11-04 Definitief
Chemie 2015-10-27 Definitief
Waterveiligheid 2015 procestoelichting Definitief