Huidige update

De Aquo-standaard wordt actueel gehouden door de input van gebruikers. Op deze pagina leest u achtergrondinformatie over de wijzigingsvoorstellen met een (middel-)grote impact in lopende en nog niet afgeronde updates. Wilt u reageren op een wijzigingsvoorstel? Op de pagina Wijzigingsprocedure leest u hoe het proces verloopt en hoe u inspraak kunt hebben. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen vindt u een overzicht van alle wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend, wat de status is en in welke expertgroep (EG) of technische werkgroep (TW) een wijzigingsvoorstel, eventueel, besproken is/wordt.

De impact van een wijzigingsvoorstel bepaalt wanneer een wijziging kan worden doorgevoerd. De impact wordt door IHW vastgesteld aan de hand van de impactmatrix. De wijzigingsvoorstellen met een impact Middelgroot of Groot doorlopen altijd de gehele wijzigingsprocedure. Wijzigingsvoorstellen met impact Klein worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd in de Aquo-standaard. Wilt u op kleine wijzigingen reageren? Neem dan contact op met de servicedesk van het IHW


Update 2017-12

Wijzigingsvoorstellen voor de update van december 2017 (2017-12) kunnen tot 1 september 2017 worden ingediend via servicedesk@ihw.nl samen met een volledig ingevuld wijzigingsformulier.

Er zijn een aantal wijzigingen opgenomen in de pre Aquo, deze worden doorgevoerd in de update van 2017-12. Lees op de pagina Pre Aquo meer informatie over deze onderdelen.

Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2017-12.

Update 2017-06

In juni kunnen wijzigingsvoorstellen met een middelgrote impact worden doorgevoerd in de standaard. Naar aanleiding van signalen van waterbeheerders dat het wenselijk is om de standaard minder frequent te wijzigen, gaat IHW in deze update (2017-06) alleen die wijzigingsvoorstellen doorvoeren waarvan de indiener aangeeft dat het wenselijk is deze in juni door te voeren en waarvan de expertgroepen en/of technische werkgroepen ook adviseren om dit te doen. De overige wijzigingsvoorstellen zullen worden meegenomen in de update 2017-12.

Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2017-06.

Update 2016-12

Het CCvD-Datastandaarden (CCvD-D) heeft op 27 november 2016 een besluit genomen over het al dan niet doorvoeren van de wijzigingsvoorstellen uit deze update. Het CCvD-D heeft deze besluiten genomen op basis van de adviezen van de expertgroepen (EG) en/of de technische werkgroepen (TW). Eén wijzigingsvoorstel is op advies van de TW Metingen afgewezen (W-1609-0011), de overige wijzigingsvoorstellen worden op dit moment doorgevoerd in de Aquo-standaard.

IMWA Metingen is nu volledig opgenomen in IM Metingen, hierdoor is er nu één informatiemodel voor het uitwisselen van meetgegevens in water en bodem. Zowel gebruikers als beheerders zien dit als een goede stap omdat het wel zo duidelijk is.

Ook heeft het CCvD-D besloten om een vijftal afspraken op te nemen als pre Aquo-standaard. Gebruikers kunnen zich komend jaar voorbereiden op de implementatie van deze producten én hun bevindingen melden aan IHW, via servicedesk@ihw.nl.

De wijzigingsvoorstellen die zijn meegenomen in deze updateronde zijn op de pagina Wijzigingsvoorstellen gepubliceerd met de versie 2016-12

Terug naar de paginatop

Update 2014-06

Het grootste deel van de wijzigingsvoorstellen van deze update is  doorgevoerd en afgerond. De geheel afgeronde wijzigingen vindt u in het archief. De voorstellen die gepubliceerd zijn op de pagina Wijzigingsvoorstellen zijn deels doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat een deel van de sub-wijzigingen daarin niet zijn goedgekeurd. Binnenkort wordt bepaald welke vervolgtraject deze wijzigingen gaan volgen. Dit betreffen wijzigingen die bestaan uit een aantal sub-wijzigingen waarvan een deel nog niet is goedgekeurd. Welke sub-wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd staat aangegeven op het titelblad van het wijzigingsvoorstel.

Terug naar de paginatop