Aquo updates

Gebruikers houden de Aquo-standaard actueel, doordat zij ten alle tijden een wijzigingsverzoek kunnen indienen.  De Aquo-standaard kent een updatecyclus van twee keer per jaar, in juli en in december, zoals vastgelegd in de releasekalender. Op de pagina  Wijzigingsprocedure kunt u lezen welke werkwijze van kracht is voor het beheer van de Aquo-standaard, hoe u inspraak kunt hebben en hoe de impact van een wijziging bepaald wordt.


Update 2018-12

De Aquo-update 2018-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Benieuwd om welke wijzigingen het gaat? Bekijk dan het Versiedocument Aquo-update 2018-12. Alle wijzigingen zijn per 1-1-2019 van kracht.

Terug naar de paginatop

Update 2019-06

In juni kunnen wijzigingsvoorstellen met een middelgrote impact worden doorgevoerd in de standaard. Deadline voor het indienen is 19 april 2019. Naar aanleiding van signalen van waterbeheerders dat het wenselijk is om de standaard minder frequent te wijzigen, gaat het IHW in deze update (2019-06) alleen die wijzigingsvoorstellen doorvoeren waarvan de indiener aangeeft dat het wenselijk is deze in juni door te voeren en waarvan de expertgroepen en/of technische werkgroepen ook adviseren om dit te doen. De overige wijzigingsvoorstellen zullen worden meegenomen in de update 2019-12.
Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2019-06.

Terug naar de paginatop

Update 2019-12

Wijzigingsvoorstellen voor de update van december 2019 (2019-12) kunnen tot 20 september 2019 worden ingediend via servicedesk@ihw.nl samen met een volledig ingevuld wijzigingsformulier.
Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2019-12.

Terug naar de paginatop