Aquo updates

Gebruikers houden de Aquo-standaard actueel, doordat zij ten alle tijden een wijzigingsverzoek kunnen indienen.  De Aquo-standaard kent een updatecyclus van twee keer per jaar, in juli en in december, zoals vastgelegd in de releasekalender. Op de pagina  Wijzigingsprocedure kunt u lezen welke werkwijze van kracht is voor het beheer van de Aquo-standaard, hoe u inspraak kunt hebben en hoe de impact van een wijziging bepaald wordt.


Update 2017-12

De Aquo-update 2017-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Zo zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in:

  • de Aquo-informatiemodellen, zoals het verwijderen van UM Aquo uit de standaard;
  • de Aquo-uitwisselformaten, zoals het toevoegen van CSV/Shape uitwisselformaten voor het prioriteren en programmeren van versterkingsprojecten van waterkeringen;
  • de Aquo-domeintabellen, zoals het verwijderen van vier tabellen;
  • de Aquo-lex, zoals het opnemen van een groot deel van de technische namen uit de voormalige NCS-standaard.

Het complete overzicht met wijzigingen uit de update 2017-12 vindt u in het Versiedocument Aquo-update 2017-12. Alle wijzigingen zijn per 1-1-2018 van kracht.

Terug naar de paginatop

Update 2018-12

Wijzigingsvoorstellen voor de update van december 2018 (2018-12) kunnen tot 1 september 2018 worden ingediend via servicedesk@ihw.nl samen met een volledig ingevuld wijzigingsformulier.

Er is een aantal wijzigingen opgenomen in de pre Aquo, deze worden doorgevoerd in de update van 2018-12. Lees op de pagina Pre Aquo meer informatie over deze onderdelen.

Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2018-12.

Terug naar de paginatop

Update 2018-06

In juni kunnen wijzigingsvoorstellen met een middelgrote impact worden doorgevoerd in de standaard. Naar aanleiding van signalen van waterbeheerders dat het wenselijk is om de standaard minder frequent te wijzigen, gaat IHW in deze update (2018-06) alleen die wijzigingsvoorstellen doorvoeren waarvan de indiener aangeeft dat het wenselijk is deze in juni door te voeren en waarvan de expertgroepen en/of technische werkgroepen ook adviseren om dit te doen. De overige wijzigingsvoorstellen zullen worden meegenomen in de update 2018-12.

Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2018-06.

Terug naar de paginatop