UM Aquo modellen binnenkort verleden tijd

Het Uitwissel Model Aquo (UM Aquo) stamt al uit 2005. De tijd staat niet stil. Het gebruik van de Aquo-standaard in de watersector is enorm toegenomen doordat steeds meer applicaties de standaard implementeren. Het toepassingsgebied is breder geworden, werd Aquo vroeger toch met name gebruikt op het gebied van waterkwaliteit inmiddels wordt Aquo ook toegepast in de werkvelden waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid), watersysteembeheer (IMWA Watersysteem – pre Aquo), afvalwaterketen (NCS) en waterkwantiteitbeheer (Slim Watermanagement wil conform Aquo gaan uitwisselen).

De UM Aquo Modellen sluiten niet meer goed aan op (inter-)nationale ontwikkelingen zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), INSPIRE en/of Observations & Measurements. Om ze wel weer aan te laten sluiten zijn nieuwe informatiemodellen ontwikkeld en is het voorstel om deze nieuwe modellen op te nemen en de UM Aquo modellen uit beheer te nemen. Natuurlijk niet zomaar. Hieronder leest u per UM Aquo model in welk stadium van het wijzigingsproces het model zich bevindt en hoe de uitfasering verloopt.

UM Aquo Metingen – vervangen door IM Metingen
UM Aquo Metingen is vervangen door IM(WA) Metingen (besluit CCvD-D dd. 7 november 2015). Het gebruik van UM Aquo Metingen wordt nog tot 31 december 2017 ondersteund door IHW. Deze overgangsperiode van twee jaar is afgesproken zodat gebruikers de tijd hebben om over te gaan van UM Aquo Metingen naar IM(WA) Metingen. Vanaf 1 januari 2018 wordt alleen IM(WA) Metingen nog beheerd. Dit betekent onder andere dat IHW geen xsd-bestanden van de domeintabellen meer gaat publiceren.

UM Aquo KRW – vervangen door IMWA KRW
Het UM Aquo KRW XML-uitwisselformaat is nooit gebruikt. Voor gegevensaanleveringen voor de KRW aan het Waterkwaliteitsportaal of Aquo-kit worden andere formaten gebruikt die niet als onderdeel van de Aquo-standaard zijn gedefinieerd. Een onderdeel van de Aquo-standaard dat niet gebruikt wordt en niet gebruikt moet worden kan alleen maar voor verwarring zorgen. Daarom is ons voorstel om dit informatiemodel uit de Aquo-standaard te verwijderen, zie RfC W-1606-0007. Ons voorstel is om UM Aquo KRW te vervangen door IMWA KRW (pre Aquo), zie RfC W-1606-0008. Het gebruik van UM Aquo KRW zal nog tot 31-12-2018 worden ondersteund.

IMWA KRW is ontwikkeld tijdens de ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal (WKP). Dit model is grotendeels gebaseerd op het UM Aquo KRW. In IMWA KRW zijn de onderwerpen KRW-maatregelen(voortgang) en (KRW)monitoringprogramma uitgewerkt. Het aangepaste model is afgestemd met het datamodel van het WKP, en daarin ook overgenomen.

UM Aquo Normen – vervangen door IMWA Normen
Het UM Aquo Normen XML-uitwisselformaat is nooit gebruikt. Voor gegevensuitwisselingen van normen worden andere formaten gebruikt die niet als onderdeel van de Aquo-standaard zijn gedefinieerd. Een onderdeel van de Aquo-standaard dat niet gebruikt wordt en niet gebruikt moet worden kan alleen maar voor verwarring zorgen. Daarom is ons voorstel om UM Aquo Normen te verwijderen uit de Aquo-standaard, zie RfC W-1606-0005.

Ons voorstel is om UM Aquo Normen te vervangen door IMWA Normen (pre Aquo), zie RfC W-1606-0006. Het gebruik van UM Aquo Normen zal nog tot 31-12-2018 worden ondersteund.

IMWA Normen is tot stand gekomen voorafgaand aan de ontwikkeling van Aquo-kit 3.bio – waarin toetsing aan biologische maatlatten plaatsvindt. Dit model is grotendeels gebaseerd op het UM Aquo normen. IMWA Normen is:

– afgestemd met het datamodel van het WKP, en daarin ook overgenomen.

– gebruikt in Aquo-kit 3.bio

– gebruikt in de communicatie met het RIVM bij hun doorontwikkeling van hun systeem ‘Risico's van Stoffen' (met milieukwaliteitsnormen)

– voorbereid op Waterveiligheidsnormen.

UM Aquo Waterwet – uit beheer UM Aquo
Waterwet is destijds ontwikkeld voor het Omgevingsloket Online (OLO). In de OLO is UM Aquo Waterwet niet 1 op 1 opgenomen en wijzigingen die daarna nog zijn doorgevoerd in de OLO zijn niet afgestemd met IHW. UM Aquo Waterwet is sinds de publicatie in 2011 niet meer gewijzigd en wordt zover wij weten niet toegepast. Daarom stellen wij voor om dit model miv 31-12-2017 te verwijderen uit Aquo, zie ook RfC W-1702-0023.

Besluitvorming
Op dit moment is het verwijderen van de UM Aquo modellen KRW, Normen en Waterwet uit Aquo slechts een voorstel (het besluit om UM Aquo Metingen te vervangen door IM Metingen is al genomen). Het besluit hierover zal op 24 november 2017 genomen worden door het CCvD-D op basis van het advies van de TW Aquo (2 november 2017). Ook zal het CCvD-D besluiten hoe lang het gebruik van de UM Aquo modellen nog ondersteund gaat worden. Heeft u bezwaar tegen het verwijderen van een van deze informatiemodellen uit de Aquo-standaard dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de servicedesk van het Informatiehuis Water.