Over IM/UM interactief

Het Informatiehuis Water stelt twee interactief informatiemodellen beschikbaar waarmee u door de uitwisselmodellen IMWA (IM Interactief) en UM Aquo (UM Interactief) kunt lopen. De interactieve modellen laten zien hoe de relaties tussen objecten zijn gelegd en uit welke attributen de objecten bestaan.

Kijk voor meer informatie over de inhoud van de modellen op de pagina Aquo-modellen.

Het IM/UM interactief is ook rechtstreeks in html-formaat in uw webbrowser  te raadplegen. De informatiemodellen zijn gemaakt in Enterprise Architect. De IMWA en UM Aquo eap-bestanden van de informatiemodellen zijn op te vragen via de Servicedesk, geeft u daarvoor duidelijk aan waarvoor u het wilt gaan gebruiken. Wij wijzen u in dat geval ook graag op het copyright. Het eap-bestand van IM Metingen is in beheer bij het SIKB en kunnen wij u helaas niet verstrekken.

Ook voor andere vragen neemt u contact op met onze Servicedesk. Zij zullen u verder helpen.

IM Interactief

In het IM Interactief zijn de Informatiemodellen:

 • IMWA
 • IMWA Waterveiligheid
 • IM Metingen

en de pre Aquo-modellen:

 • IMWA Watersysteem
 • IMWA Normen
 • IMWA KRW

te raadplegen.

UM Interactief

In het UM Interactief zijn de uitwisselmodellen:

 • UM Aquo Metingen
 • UM Aquo KRW
 • UM Aquo Normen
 • UM Aquo Waterwet

te raadplegen.

Let op:

 1. UM Aquo Metingen is vervangen door IM Metingen. Het gebruik van UM Aquo Metingen (oa. het beschikbaar stellen van xsd's van de domeintabellen) wordt nog ondersteund tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt u geacht IM Metingen te gebruiken voor het uitwisselen van meetgegevens.
 2. Voor UM Aquo KRW, UM Aquo Normen en UM Aquo Waterwet geldt dat er een wijzigingsvoorstel is ingediend om deze uit de Aquo-standaard te verwijderen, hierover zal in de update van december 2017 een besluit worden genomen. UM Aquo KRW en UM Aquo Normen zullen dan worden vervangen door resp. IMWA KRW en IMWA Normen. UM Aquo Waterwet wordt niet vervangen.

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang.