Over Aquo LOC

De Aquo LOC (Aquo Lex en Objecten Catalogus) is een tool waarmee de ruim 7000 termen en definities uit Aquo-lex én de Aquo-objecten worden ontsloten. Aquo-lex is het woordenboek voor de watersector met eenduidige definities, toelichtingen en bronnen. Aquo-objecten zijn de bouwstenen van een uitwissel- of datamodel. In de Aquo LOC worden ook de relaties tussen termen en objecten weergegeven.

Ter illustratie: een brug heeft de ‘bredere term' kunstwerk. Je kunt onderscheid maken tussen een vaste brug of een beweegbare brug (‘gerelateerde termen' ten opzicht van elkaar en beiden een ‘nauwere term' ten opzichte van de algemenere term brug). Door deze relaties in één systeem vast te leggen kunt u eenvoudig uitzoeken hoe termen zich tot elkaar verhouden. De context helpt een term te definiëren en helpt de gebruiker om snel meer informatie te vinden over het onderwerp. Indien in een definitie een andere Aquo-lex term voorkomt, dan is deze term gelinkt zodat u ernaar kunt doorklikken.

De relaties tussen (informatiemodel) objecten zijn afhankelijk van het proces dat het informatiemodel faciliteert. Deze worden daarom alleen in de uitwisselmodellen opgenomen. Alle mogelijke attributen die in verschillende informatiemodellen bij een object van een bepaalde naam zijn opgenomen worden wel in relatie tot elkaar getoond. Dit is gedaan met als doel het opstellen van nieuwe informatiemodellen te versnellen.

Deeplinks

Alle termen en objecten in de Aquo LOC hebben rechtstreekse deeplinks. Dit maakt het mogelijk rechtstreeks te verwijzen naar de meest actuele versie van een term of een object. Deze link is in de adresbalk van de Aquo LOC terug te vinden. De link is bijvoorbeeld te gebruiken om vanuit documenten en beleidsstukken door te verwijzen. Het ‘id' in de raadpleegomgeving komt overeen met het ‘id' van dezelfde term of object in de Aquo LOC webservice. Met de webservice en het ‘id' is de informatie van een term of een object rechtstreeks te integreren in een eigen applicatie.

Mist u een term of object in de Aquo LOC of bent u het oneens met de definitie of omschrijving, dan kunt u een verzoek indienen om deze op te nemen of te laten wijzigen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Indienen wijziging.

Wilt u meer weten over het gebruik van de Aquo LOC, lees dan de handleiding. Heeft u vragen over de Aquo LOC? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Zij helpen u graag verder.