Terugmeldingen uit de Aquo-overleggen

Afgelopen periode hebben we ons samen met u als gebruiker van de Aquo-standaard weer gebogen over tal van wijzigingsvoorstellen en gesproken over diverse ontwikkelingen. Dit deden we in de expertgroepen en het Aquo gebruikersoverleg.

Expertgroepen

We hebben de expertgroep Chemie geannuleerd, omdat er te weinig leden aanwezig konden zijn. Als alternatief hebben we de wijzigingsvoorstellen schriftelijk aan de leden voorgelegd.
De expertgroepen Afvalwaterketen en Ecologie zijn goed bezocht. Bij de expertgroep Watersysteem/-veiligheid was de opkomst minder. We vonden het fijn om te ervaren dat de aanwezige experts constructief met ons mee dachten. In de expertgroepen hebben we onder andere gesproken over:
  • Het wijzigingsvoorstel voor het uit beheer nemen van domeintabellen, die niet gebruikt worden in de Aquo-informatiemodellen;
  • Het wijzigingsvoorstel voor het verwijderen van entiteiten en attributen uit Aquo-lex;
  • De TWN lijst. Het voornemen is om de domeintabel Biotaxon uit beheer te nemen. Dit doen we pas als de ontsluiting van de TWN-lijst geregeld is. Rijkswaterstaat is daarmee bezig.
Aquo gebruikersoverleg
Ook dit overleg was goed bezocht. Wat hier opviel was dat gebruikers ook vragen stelden over de Aquo-kit. De Aquo-kit is een informatiesysteem en maakt geen onderdeel uit van de Aquo-standaard, hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden.

Zodra de verslagen zijn vastgesteld, kunt u ze vinden op onze Aquo-website.