Aquo voor Softwareleveranciers

Als softwareleverancier kunt u anticiperen op de vraag van de waterbeheerder, door bij ontwikkelingen in uw software rekening te houden met de Aquo-standaard. De verschillende Aquo-onderdelen kunnen als input worden gebruikt voor het (door)ontwikkelen van een datamodel.  Op deze manier is uitwisseling conform Aquo op een later tijdstip eenvoudig te implementeren en heeft u een voordeel in offertetrajecten.

Naast het actueel houden van de Aquo-standaard ten aanzien van veranderende wetgeving en gebruikerswensen, is het belangrijk dat deze ook ingebed raakt in de software die waterbeheerders gebruiken bij de uitvoering van hun watertaken.


Informatiemodellen

In de Aquo-standaard zijn meerdere informatiemodellen opgenomen. Zie voor meer informatie de pagina's in het menu Aquo-modellen. De modelbeschrijvingen kunt u hier downloaden.

Op de pagina Informatiesystemen leest u welke informatie voor u belangrijk is om Aquo te implementeren in uw software. Ook vindt u hier links naar de xsd-bestanden. En met IM Interactief kunt u de modellen interactief raadplegen.

Uitwisselformaten

Op de pagina Informatiesystemen vindt u voorbeelden van de verschillende informatiemodellen en uitwisselformaten.

In december 2015 is, na consultatie van de technische werkgroepen en gebruikers, door het CCvD-Datastandaarden besloten dat in het xml-formaat het ID als sleutel en in het csv-formaat de code als sleutel gebruikt moet worden. Het ID en de Code vindt u in de domeintabellen, te raadplegen via de Aquo DS.

Technische werkgroep

Bij de uitwerking van de hoe-vraag, worden de software-ontwikkelaars en diens opdrachtgevers (functioneel beheerders, automatiseringsafdelingen bij de waterbeheerders) in een vroeg stadium bijeen worden geroepen.  Software-ontwikkelaars kunnen mee beslissen over de technische formaten die worden gemaakt (XML, GML, webservices, CSV, etc.). Hiervoor heeft het IHW technische werkgroepen ingericht. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de softwareleveranciers vergroot en de inbedding beter geregeld.

Belangrijk om te beseffen is dat IHW niet de opdrachtgever is voor het inbouwen van uitwisselformaten of om het interne datamodel van een applicatie afgeleide te laten zijn van de Aquo-standaard. Wel pogen we in de technische werkgroepen de opdrachtgevers te betrekken zodat vraag en aanbod zaken kunnen doen.

Als softwareleverancier, van applicaties die worden gebruikt in de watersector, hoort u thuis in de Technische werkgroep Aquo en/of Metingen. U kunt uw organisatie aanmelden voor deze technische werkgroepen door een e-mail naar de Servicedesk met daarin vermeld:

  • Naam applicatie;
  • Beknopte beschrijving functionaliteit;
  • Welke bedrijfsfunctie(s) relevant is;
  • Contactgegevens persoon technische werkgroep.