Aquo voor Marktpartijen

Marktpartijen zijn organisaties die worden ingeschakeld door de waterbeheerder om bepaalde taken in het waterbeheer uit te voeren. Dit zijn organisaties, zoals laboratoria, kennisinstituten, ingenieurs- en adviesbureaus. De taken die zij uitvoeren voor de waterbeheerder zijn onder andere het inwinnen van monitoringsdata, het analyseren van monsters, het ontwikkelen van waterkwantiteitsmodellen, toetsing op de sterktes van de keringen ten opzichte van de normen, enzovoort.

Als marktpartij heeft u er belang bij dat gegevensuitwisseling met de waterbeheerder volgens de Aquo-standaard plaatsvindt. Dit levert een kostenbesparing op, omdat gegevens die uitgewisseld worden volgens Aquo, gevalideerd kunnen worden en eenvoudig nagekeken kan worden wat deze gegevens betekenen. Als u bijvoorbeeld als laboratorium werkzaamheden uitvoert voor meerdere waterbeheerders en de systemen bij deze waterbeheerders communiceren allemaal volgens hetzelfde Aquo-formaat, dan hoeft u als laboratorium nog maar één formaat te implementeren in uw informatiesysteem, bijvoorbeeld een LIMS (Laboratoriuminformatiesysteem). Een van de onderdelen van de Aquo-standaard zijn de Aquo-modellen. Op deze pagina vindt u het actuele overzicht van de beschikbare Aquo-modellen. Deze modellen helpen u bij het bepalen van de informatie die in een informatiesysteem moet worden opgeslagen om gegevensuitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken.

Daarnaast is in 2013 voor kwaliteitsgegevens over water, bodem en waterbodem in gezamenlijkheid met het SIKB één kernmodel afgesproken. De daarbijhorende domeintabellen beheren IHW en SIKB gezamenlijk, zodat u als laboratorium voortaan één set van domeintabellen hoeft te synchroniseren als u, zowel voor de bodem als watersector, analyses uitvoert.

Mocht er nog geen Aquo-uitwisselformaat voor handen zijn voor een specifieke terugkerende uitwisseling, of bestaan er verschillende domeintabellen over hetzelfde onderwerp, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar de Servicedesk. Vanuit het IHW willen wij graag de uitwerking van een uitwisselformaat ontwikkelen en deze opnemen in de Aquo-standaard.