Aquo voor Adviseurs

De Aquo-standaard is een Open standaard, opgenomen op de lijst met ‘pas toe of leg uit’ standaarden van het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat waterbeheerders verplicht zijn deze standaard in te zetten bij nieuwe ICT-ontwikkelingen of moeten aangeven waarom men daarvan afwijkt. Het toepassen van de standaard zal in de keten leiden tot efficiëntere en effectievere gegevensuitwisseling met een positieve businesscase.

Het Waterschapshuis, RWS Centrale Informatie Voorziening en IPO Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie zijn de koepelorganisaties die vaak opdrachtgever zijn richting softwareleveranciers. Verder verlenen tal van waterbeheerders zelf opdrachten aan softwareleveranciers. De medewerkers (van inkoper tot inhoudelijk specialist) die betrokken zijn bij dergelijke inkooptrajecten spelen een zeer belangrijke rol in de implementatie van de Aquo-standaard, door deze mee te nemen in de specificaties.

Veel van de softwarepakketten zijn en worden gebouwd ter ondersteuning van de watertaken. Zodra informatie wordt uitgewisseld met andere systemen en organisaties, dan moet deze informatie conform Aquo worden uitgewisseld. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt in Nederland. Zorg daarom voor inbedding van de Aquo-standaard in uw organisatie en betrek IHW vroegtijdig bij ontwikkelingen van informatiesystemen, zodat wij deze uitwisseling mede kunnen definiëren/specificeren en deze later in het traject kunnen controleren.

Als adviseur kunt u ook zelf gebruikmaken van de Aquo-standaard. Het woordenboek dat onderdeel uitmaakt van de Aquo-standaard kan u helpen bij het eenduidig toepassen van watertermen in beleid- en adviesstukken. In dit woordenboek, dat Aquo-lex wordt genoemd, zijn tal van termen gedefinieerd waarbij de definitie verder gaat dan het reguliere woordenboek of niet in een regulier woordenboek voorkomen.