Sensorthings en Aquo

Let op: de inhoud van deze pagina heeft betrekking op Linked Aquo. Echter is Linked Aquo nog niet in productie genomen; dit gebeurt in de loop van 2019.

Het internet of things ontwikkelt zich snel. Steeds meer sensoren en sensornetwerken maken gebruik van het internet om gegevens direct inzichtelijk te krijgen. Binnen uw eigen sensornetwerk maakt u bij voorkeur gebruik van standaardcomponenten. Met zoveel initiatieven om sensornetwerken op te zetten, komen ook meer standaard applicaties beschikbaar om meetgegevens inzichtelijk te maken. Met de groei van sensornetwerken ontstaat ook de behoefte om meetgegevens breed beschikbaar te maken. U maakt een sensornetwerk niet alleen voor uw eigen proces,  door de meetgegevens open beschikbaar te maken geeft u andere processen ook de kans om de informatie uit uw sensornetwerk te gebruiken.

Een voorwaarde hiervoor is wel dat u een standaard protocol spreekt. Door standaarden te gebruiken in het informatieverkeer zorgt u dat u zelf met standaardcomponenten kan werken en dat uw meetgegevens breed toegepast kunnen worden. Het Opengeospatial consortium heeft een familie van standaarden om sensornetwerken uit te lezen en zelfs te programmeren: de Sensor Web Enablement standaarden.

Sensorthings

Een vrij eenvoudige standaard uit de Sensor Web Enablement familie is Sensorthings. Met Sensorthings kunt u via een REST API interface meetreeksen en meetwaarden opvragen. Dit document bespreekt hoe u Aquo-domeinwaarden toe kunt passen in Sensorthings en geeft links naar plaatsen waar u meer kunt leren over sensorthings.

Sensorthings maakt gebruik van API’s om informatie beschikbaar te maken. Gegevens zijn beschikbaar via een API zoals http://www.ihw.nldata/Datastreams (URL werkt niet, dit is alleen ter illustratie). Wanneer u deze URL opvraagt krijgt u terug welke datastreams het Informatiehuis Water allemaal aanbiedt. Een datastream bevat ook informatie over de gebruikte eenheden, en om die vast te leggen is Aquo handig.

Het datamodel

Het Sensorthings datamodel is vrij eenvoudig. U meet een Ding (een Thing in het model). Daar hoort een Datastream bij. Een Datastream heeft één Sensor en één ObserverProperty en een hele reeks aan Observations. Een Observation heeft weer een FeatureOfInterest.

figuur_gemaal

Een Datastream heeft een aantal parameters, één van de parameters is het unitOfMeasurement. Het unitOfMeasurement wijst naar een json object waarin de eenheid beschreven is. En dat json object kan een Aquo-domeinwaarde zijn.