Publicatie IM SIKB0101, versie 13.3.0

Het Centraal College van Deskundigen – Datastandaarden (CCvD-D) heeft op 23 juni 2017 versie 13.3.0 van IM SIKB0101, inclusief IM Metingen, vastgesteld.
De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en gepubliceerd op de website van het SIKB.
Wat er precies gewijzigd is in deze versie, kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:
https://www.sikb.nl/datastandaarden/sikb0101-bodembeheer/laatste-wijzigingen-sikb-0101