Predicaat ‘Uitstekend Beheer’ voor het IHW!

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water (IHW) de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend op 17 mei 2016 voor het beheer van de Aquo-standaard. Deze status is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een standaard goed heeft geregeld; in ons geval dus het beheer van de Aquo-standaard. Dinsdag 1 november nam het Aquo-team het predicaat daadwerkelijk in ontvangst van Forum Standaardisatie. We zijn hier trots op!

ondertekening-team-aquo-op-01-11-2016

Concreet betekent dat als het IHW voortaan nieuwe versies van de Aquo-standaard aanmeldt, deze zonder aanvullende toetsingen opgenomen wordt op de lijst van Forum Standaardisatie. Overigens geldt de hiervoor genoemde procedure alleen als de nieuwe versie binnen hetzelfde toepassingsgebied valt. Bureau Forum Standaardisatie controleert of de procedure, administratief juist is uitgevoerd door een organisatie. Het vaststellen gebeurt volgens de daarvoor geldende inspraakprocedures en de daarbij betrokken instanties, zoals de gebruikers en het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D).

Forum Standaardisatie is ingesteld door de Nederlandse overheid om het gebruik van open standaarden te stimuleren binnen de publieke sector. Deze open standaarden ondersteunen een veilige uitwisseling en hergebruik van gegevens. Zo stimuleert Forum Standaardisatie het gebruik van de open standaarden binnen de overheid, beheert de lijst met alle verplichte open standaarden, maar monitort ook de adoptie en het gebruik van het beleid rondom de standaarden en toetst gestandaardiseerde (online) voorzieningen op herbruikbaarheid.

Voorzitter van het Forum Standaardisatie, Nico Westpalm van Hoorn, feliciteert het Informatiehuis Water, de beheerder van de Aquo standaard , met het toekennen van de status ” uitstekend beheer”. “De medewerkers van het IHW wil ik hiermee van harte complimenteren. Zij hebben een uitgebreide procedure moeten doorlopen om het predicaat te ontvangen. Nu hebben ze het vertrouwen verdiend dat alle mogelijke belangen die spelen rondom de Aquo-standaard door IHW correct worden meegenomen en afgewogen”, aldus Nico Westpalm.

Verder heeft het Nationaal Beraad de nieuwste versie, 2015-2, van de Aquo-standaard opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.  We zijn hier ook blij mee en delen dit nieuws graag!