Technische richtlijn

Afspraken die in de Aquo-indeling vallen onder Technische richtlijn (geen onderdeel van Aquo) en voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Verplichting – niet bindend volgens ‘pas toe of leg uit
  • Inhoud – eisen stellend of informatief karakter
  • Betrokken partijen – twee of meer waterbeheerders
  • Consensus – niet noodzakelijk
  • Beheer – eventueel door IHW,  nadere afspraak over IHW budget
  • Openbare consultatie – niet van toepassing

Een technische richtlijn is een afspraak die in principe sneller tot stand kan komen dan een Aquo-standaard. Dit kan toegevoegde waarde bieden wanneer het bereiken van consensus lastig is, maar het wel wenselijk is om afspraken vast te leggen. Het betreft afspraken die door een deel van de waterbeheerders gezamenlijk zijn gemaakt. Bijvoorbeeld afspraken die door de waterschappen onderling zijn gemaakt zonder Rijkswaterstaat hierbij te betrekken.

Onderwerpen en producten die vallen in de categorie Technische richtlijn zijn:

Onderwerp Beherende partij Beschikbare producten
Dataset Platform Watersysteemonderhoud (PWSO) Raadplegen: Datastructuurv1.0
Dataset Platform Watersysteemonderhoud (PWSO) Meer lezen: Inhoud OBS versie 0.9
Extensies IHW Meer lezen: Aquo-extensies


Aquo-extensies

Een Aquo-extensie is een door het IHW geregistreerde uitbreiding op een schemabestand, een Aquo Richtlijn en/of Technisch Richtlijn, zie voor meer informatie het document Aquo-extensies.

Momenteel zijn bij IHW de volgende extensie(s) op UM Aquo aangemeld:

  • aquon1: Toevoeging van optioneel attribuut (type boolean) met naam: “aquon1_bevestigingsAnalyseJN”. Schemalocatie uma2013-aquon1.xsd. Toepassing xml.
  • Ext1_KRWwatertype.code: Aquo-code (optioneel) van het KRW-watertype waarin het meetpunt ligt. Toepassing csv.

Oude extensies (niet meer in gebruik):

  • GWL1: Extensie voor het Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium (Boxtel) voor de uitwisseling met het LIMS. De GWL extensies zijn grotendeels opgegaan in nieuwe onderdelen van het UM Aquo metingen. Toepassing xml.
  • BAG1: Extensie in ontwikkeling voor de uitwisseling van veldwerkgegevens met de IRIS baggermodule. Deze extensie is niet meer in gebruik. Toepassing xml.